Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bloemen in onze akkerranden en bermen

17 mei 2023
Deze akkerrand wordt ingezaaid met een mengsel van bloemen uit onze eigen regio.

In maart 2023 vroegen we aan u in welke akkerranden en bermen wij bloemmengsels zouden kunnen zaaien. Ruim 350 mensen stuurden ideeën in! Op veel van deze plekken hebben we inmiddels bloemmengsels ingezaaid, op sommige plekken kan dat helaas niet. Al met al hebben we straks 10 hectare met bloemen in onze gemeente.

We zaaien bloemen omdat ze nuttig zijn

Bloemen trekken insecten en andere beestjes aan. Bijvoorbeeld sluipwespen en roofwantsen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Ook zorgen de bloemen en beestjes voor een gezondere bodem, die regenwater beter opneemt en vasthoudt. Zo zijn we beter bestand tegen droogte en hevige regenbuien.

We maaien ook anders dan vroeger

Op sommige plekken staat het gras hoger dan vroeger. Op plekken waar het veilig is, maaien we bermen minder vaak. Soms kiezen we er ook voor om gefaseerd te maaien: dan slaan we stukken over. Bloemen en kruiden in het gras krijgen daardoor de kans om te groeien en te bloeien.

Verzoek aan mensen in het buitengebied

We zien regelmatig dat mensen de berm voor hun huis maaien. We vragen u om dat niet meer te doen. Een strak gazon oogt netjes, maar er leven veel minder insecten en andere diertjes in. En die hebben we hard nodig!