Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bodemonderzoek speeltuinen Holten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 november 2022

Het is belangrijk dat de leefomgeving waarin we wonen, leven en recreƫren schoon en veilig is. De gemeente wil er zeker van zijn dat er op deze plekken geen asbest in de bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) op 8 en 9 november in opdracht van de gemeente verkennend bodemonderzoek uitvoeren in 3 speeltuinen in Holten.

Onderzoek door gecertificeerd bureau

Een gecertificeerd professioneel onderzoeksbureau boort gaten of graaft sleuven op verschillende plekken in de speeltuintjes. De grondmonsters worden in het laboratorium onderzocht. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Geen direct gevaar voor de gezondheid

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid op. Het asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan informeert Projectbureau BAS de omwonenden en ruimt het asbest op.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over Projectbureau BAS vindt u op www.bodemasbestsanering.nl. Heeft u vragen over het verkennend bodemonderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS via (0547) 858 585 of bas@hofvantwente.nl.