Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeenteraad roept college op tot aanvragen uitstel aanwijzen zoekgebieden voor windenergie en vaststellen windbeleid

30 juni 2023

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni het college opgeroepen tot het aanvragen van uitstel voor het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie en het vaststellen van windbeleid. Aanleiding hiervoor is de motie die is ingediend door de SGP, PvdA/GroenLinks en de Christen Unie.

In de motie vragen de fracties het college om uitstel aan te vragen bij de Provincie Overijssel tot 1 januari 2024. Ze willen dat het college deze aanvraag doet met de bedoeling om in goed overleg met de buurgemeenten zoekgebieden aan te wijzen en windbeleid vast te stellen. Ondanks dat de oproep om zoekgebieden aan te wijzen afwijkt van het advies van GroenDoen is de gemeenteraad blij met de opbrengsten die in het advies staan. Daarnaast wordt ook inzet van de vele vrijwilligers die zich bij GroenDoen hebben aangesloten heel erg gewaardeerd.  

Het college gaat in overleg over de motie

De ingediende motie wijkt af van het plan dat het college eerder heeft voorgesteld aan de raad. Het college heeft in lijn met het GroenDoen advies toen gekozen om geen zoekgebieden aan te wijzen maar om windbeleid vast te stellen. Wel wordt er nog steeds vastgehouden om een RES-bod van 90 gigawattuur aan te bieden. Hierover wordt tijdens de vergadering van 7 juli door de gemeenteraad een beslissing genomen.