Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Militaire oefening van 19 tot en met 23 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 juni 2023

Van 19 tot en met 23 juni oefenen militairen in delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Rijssen-Holten valt ook binnen dit gebied.

Doel van de oefening

De militairen van de afdeling Artillerie oefenen met het ondersteunen van andere eenheden. Daarbij voeren zij de volgende activiteiten uit:

  • Er wordt geoefend met vuursteunketen en vuursteunprocedures
  • De eenheid verplaatst zich over het gehele oefengebied en vermijdt de bebouwde kom
  • De waarnemers van de Artillerie geven denkbeeldige doelen door aan het vuurleidingscentrum
  • Het vuurleidingscentrum doet alsof ze deze doelen aanvallen
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende eenheid houdt zich aan de volgende afspraken:

  • Ze maken alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen.
  • Als ze niet openbare wegen, paden en terreinen gebruiken vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder.
  • Ze doen er alles aan om overlast te voorkomen.

Schaderegeling

Is er schade ontstaan tijdens de oefening, ondanks de voorzorgsmaatregelen? Meld dit dan aan:

Ministerie van Defencie, CDC/JVD/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
(088) 95 61 951
Jdvclaims@mindef.nl

Vermeld zoveel mogelijk gegevens. Denk aan eenheid, kenteken, voertuig, datum en tijd, plaats en het soort schade.