Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke opvanglocaties Oekraïners bekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 mei 2022

Zo’n 2,5 maand na het begin van de oorlog in Oekraïne wijst niets erop dat er snel vrede komt. Dat betekent waarschijnlijk dat ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het hele land voorlopig nog nodig zal blijven. Met de stroom vluchtelingen uit Oekraïne wordt rekening gehouden met nog grootschaligere opvang en langdurige opvang van vluchtelingen. Het Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen bereidt langdurige opvang voor waarbij structureel zorg, onderwijs, werk en sociale voorzieningen worden aangeboden. Dit vraagt een inzet van iedereen en daarom is op alle gemeenten een beroep gedaan om een aandeel in de opvang te organiseren. Na een uitgebreide zoektocht heeft het college eind april de keuze gemaakt voor 2 locaties die we hierna verder toelichten.

Tijdelijke Opvang Oekraïners Forthaarsweg (TOOF)

Dit betreft een perceel van eigenaar De Holterberg Exploitatie BV. De eigenaar heeft aangeboden om mee te werken aan een tijdelijke voorziening op het perceel nabij de camping (Forthaarsweg/Enkweg). Voor dit perceel heeft de gemeenteraad een nieuwe bestemmingsplan met een recreatieve bestemming vastgesteld. Dit plan is vertraagd door juridische procedures. De eigenaar bereidt nieuwe plannen voor. De verwachting is dat dit nog enige tijd gaat duren waardoor een tijdelijk gebruik van het perceel mogelijk is. De gemeente is initiatiefnemer en we hanteren hiervoor de werknaam Tijdelijke Opvang Oekraïners Forthaarsweg (TOOF).

Een overzicht op kaart van de tijdelijke opvanglocatie aan de Forthaarsweg.

Het plan

De bedoeling is om op het perceel 50 stacaravans te plaatsen. Daarin kunnen circa 200 Oekraïners worden opgevangen. Bij een dergelijk grote groep is naast het wonen ook ontmoeting en begeleiding belangrijk. Daarom voorziet het plan tevens in het plaatsen van een centrale ontmoetingsruimte waarin ook een wasserette kan worden gerealiseerd. Het plan kan niet binnen de huidige bestemming gerealiseerd worden. Daarom verlenen we een vergunning met een tijdelijke afwijking van de bestemming voor maximaal 27 maanden (2 jaar opvang en 3 maanden opbouwen en opruimen). Dit geeft voor zowel de eigenaar als de omgeving zekerheid dat het een tijdelijke opvang betreft.

Uitvoering

Het perceel waarop de opvang moet plaatsvinden worden nu agrarisch gebruikt. Er moet dus één en ander worden georganiseerd voordat het in gebruik kan worden genomen. Wel is er een hoofdaansluiting van het glasvezelnetwerk beschikbaar. De overige nutsvoorzieningen moeten nog worden aangelegd en is inzet van nutsbedrijven vereist. Om rioolwater te kunnen afvoeren ligt er een gemeentelijk riool onder de weg waarop kan worden aangesloten. De gehele infrastructuur op het terrein moet worden aangelegd. De stacaravans op het terrein worden door de gemeente aangeschaft en kunnen na afloop weer aan de markt worden aangeboden.

De planning is dat eind juli de eerste Oekraïners op deze locatie kunnen worden opgevangen. Onder voorbehoud tijdige levering diensten en caravans.

Tijdelijke opvang Oekraïners Burgemeester van der Borchstraat (TOOB)

Tijdelijke Opvang Oekraïners Borchstraat

Dit betreft een perceel van VolkerWessels (VW). Dit bedrijf heeft aangeboden mee te denken in de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. De gesprekken hebben ertoe geleid dat er op het terrein achter het kantoor van Aveco de Bondt aan de Burg. van der Borchstraat 2 in Holten een aantal units geplaatst gaan worden, waarin maximaal 32 Oekraïners gehuisvest kunnen worden.
De units worden normaal gebruikt voor kantoorhuisvesting en worden aangepast voor bewoning. Het sanitaire deel wordt in losstaande units bijgeleverd. De ingang voor deze locatie is aan de Oude Deventerweg.

Het betreft een tijdelijke opvang van een half jaar, dus tot eind december 2022. Daarna stopt de opvang Oekraïners op deze locatie. De planning is dat in de maand mei de units worden geplaatst en de voorzieningen aangesloten. Vanaf 1 juni verwachten we de eerste vluchtelingen te kunnen huisvesten op deze locatie. Onder voorbehoud tijdige levering diensten en units.

Overzicht vanuit de lucht van de tijdelijke opvanglocatie aan de Burgemeester van der Borchstraat.

Financiële onderbouwing

De financiering van de tijdelijke opvanglocaties geschiedt zoveel mogelijk op basis van de vergoeding die het Rijk hiervoor verstrekt. De gemeente Rijssen-Holten zal wel vóór moeten financieren omdat er haast geboden is bij de realisatie. De Rijksoverheid heeft een regeling in voorbereiding die de gemeenten een vergoeding verstrekt voor gemeentelijke opvang van € 100,- per dag per gerealiseerd bed. Van deze vergoeding moeten de huisvestingskosten worden betaald, maar ook de begeleiding, leefgeld, beveiliging, onderwijs en organisatiekosten. We hanteren het uitgangspunt dat de helft van de vergoeding wordt aangewend voor huisvesting en de rest voor de overig te regelen zaken. De Rijksregeling is nog niet gepubliceerd en geldt in eerste instantie voor een half jaar. Het Rijk heeft wel toegezegd dat na de periode van een half jaar maatwerk wordt geboden, maar niet duidelijk gemaakt hoe dat maatwerk er dan uitziet. De opbrengsten voor de locaties zijn vooralsnog beperkt tot de vergoeding voor een half jaar. Gelet op de voortdurende vraag vanuit het Rijk om meer plaatsen en de huidige oorlogssituatie is meer dan gemiddeld de verwachting dat het half jaar zal worden uitgebreid. Hier is intensief contact over met het departement.

Communicatie met omwonenden

Vanmorgen zijn de omwonenden van de locaties via een brief geïnformeerd. Op woensdagavond 11 mei krijgen de omwonenden de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens inloopspreekuren in het gemeentehuis.