Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verkoop voormalig clubgebouw Noorderbosweg Rijssen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2022

De gemeente verkoopt het voormalig clubgebouw van Politiehondenvereniging De Verdediger aan de Noorderbosweg 3 in Rijssen. Het clubgebouw staat op gemeentegrond en heeft een recht van opstal.

Verkoopprodecure

De gemeente biedt het clubgebouw aan voor € 9900,-.

Het clubgebouw heeft een recht van opstal. De kosten voor het recht van opstal komen voor rekening van de koper.

Heeft u interesse in de koop van het clubgebouw? Dan kunt u dit dan voor 29 juni, 12.00 uur, doorgeven aan Bert Elbertsen via b.elbertsen@rijssen-holten.nl. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Elbertsen.

Waar ligt het clubgebouw?

De locatie ligt aan de buitenrand van Rijssen, ten noorden van het bedrijventerrein De Mors.

Welk bestemmingsplan geldt er voor het perceel aan de Noorderbosweg 3?

Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten heeft het perceel de bestemming Recreatie-Dagrecreatie. Voor dit perceel is in aanvulling op deze bestemming de activiteit hondendressuurterrein toegestaan.

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan dat nu voor het perceel geldt niet. Heeft u plannen voor het clubgebouw? U kunt uw wensen bespreken met de gemeente. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Welke bijzonderheden gelden er bij de verkoop van het clubgebouw?

  • Het gebouw is een voormalig clubgebouw.
  • De gemeente verandert het bestemmingsplan dat nu voor het perceel geldt niet.
  • Bij meerdere geĂ¯nteresseerden gaat de voorkeur uit naar:
    • Een plaatselijke vereniging. Deze hebben voorrang op verenigingen van buiten de gemeente.
    • Gebruik van het gebouw dat het beste past bij de geldende bestemming, namelijk dagrecreatie met als aanvulling hondendressuurterrein.
  • De gunning wordt gedaan door het college van de gemeente Rijssen-Holten.
  • De bibob-aanvraag Vastgoed is onderdeel van de gunning.

Foto’s van het clubgebouw