Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact met de fracties

Als u een fractie wilt spreken over bijvoorbeeld een plan, voorstel of agendapunt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U kunt bij de fracties terecht op de donderdagavond in de week voordat de commissievergaderingen plaatsvinden. Kijk voor meer informatie in het Vergaderschema. Wilt u een fractie bezoeken, dan kunt u vooraf contact opnemen met de fractiesecretaris: