Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Afvalinzameling

Via mijnafvalwijzer.nl vindt u informatie over de afvalinzameling op uw adres of over de verschillende soorten afval en bijbehorende inlevermogelijkheden. U vindt deze informatie ook in de AfvalWijzerapp (iOS en Android). Vul uw postcode en huisnummer in voor de ophaalkalender voor uw adres.

Aangepaste afvalinzameling 2023

In verband met feestdagen haalt de gemeente op een aantal data geen afval op. De inzameling van deze dagen verplaatsen wij naar een andere dag.

Let op: op zaterdag start de afvalinzameling om 6.00 uur. Dat is eerder dan normaal. Zet uw container daarom op tijd aan de weg.

DatumcontainerNieuwe datum
Maandag 10 april (tweede paasdag)RestafvalZaterdag 8 april
Donderdag 27 april (Koningsdag)PMDZaterdag 29 april
Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)GFTZaterdag 20 mei
Maandag 29 mei (tweede pinksterdag)GFTZaterdag 27 mei
Maandag 25 december (eerste kerstdag)GFTMaandag 8 januari 2024
Maandag 25 december (eerste kerstdag)Verzamelcontainers/coconsZaterdag 23 december
Dinsdag 26 december (tweede kerstdag)GFTDinsdag 9 januari 2024
Maandag 1 januari 2024 (nieuwjaarsdag)PMDZaterdag 30 december 2023

  • De inzameling begint om 7.00 uur, zet de container op tijd aan de weg.
  • De deksel van de container moet gesloten zijn; containers met een open deksel worden niet geleegd.
  • Los aangeboden afval, dozen en/of zakken zamelen wij niet in.
  • Zet de containers zo veel mogelijk 2 aan 2 aan de weg. Let erop dat tussen de containers of naastgelegen obstakels (bomen, palen, enz.) 30 centimeter ruimte is; alleen dan kan de tilarm uw container oppakken.
  • Zet uw container niet te dicht bij obstakels. Bijvoorbeel onder of tegen een boom, tegen een lantaarnpaal of gevel of in de directe nabijheid van een geparkeerde auto.

Is uw container niet geleegd? Geef dit dan door via het meldformulier openbare ruimte. Kies in het formulier voor Afval en daarna voor Container niet geleegd.