Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De gemeente heft jaarlijks verschillende soorten belastingen. Bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing. 

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft. 

 • Eenpersoonshuishoudens: € 170,-
 • Meerpersoonshuishoudens: € 219,-

Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruikmaakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhouden we de gemeentelijke riolering.

 • Voor afvalwater van 500m3 of minder: € 179,-

Voor elke volgende eenheid van 100m3 afvalwater:

 • Per eenheid boven de 500 tot en met 5000m3: € 94,33
 • Per eenheid boven de 5000 tot en met 10.000m3: € 77,58
 • Per eenheid boven de 10.000m3: € 37,04

De aanslag digitaal ontvangen

Als u de aanslag gemeentelijke heffingen digitaal wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden op MijnOverheid. Via MijnOverheid ontvangt u dan de aanslag met de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing.

Wilt u de gemeenteljke heffingen betalen met automatisch incasso, wilt u een betalingsregeling starten of kwijtschelding aanvragen? Dan vindt meer informatie hierover op de pagina betalingsregeling of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.

Bent u het niet eens met uw aanslag afvalstoffen- of rioolheffing? Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 85 48 05 of belastingen@rijssen-holten.nl.

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum op de aanslag stuurt aan de heffingsambtenaar van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Vermeld in ieder geval:

 • naam en adres;
 • datum van het bezwaarschrift;
 • waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.