Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Betalingsregeling of kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u betalen met een automatische incasso of een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen bij de gemeente. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag.

Automatische incasso

Met automatische incasso schrijft de gemeente de belasting automatisch van uw rekening af. Dit gebeurt in 10 termijnen, van februari tot en met november. U betaalt het bedrag dan dus niet in 1 keer. Om te betalen met automatische incasso moet de persoon die de belastingen op naam heeft staan, de gemeente toestemming (machtiging) geven. Dit kan via het digitale formulier.

Betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke heffingen niet in 2 termijnen betalen en is automatische incasso van uw bankrekeningnummer is ook niet mogelijk? Vraag dan een betalingsregeling aan. Dit kan telefonisch bij 1 van de medewerkers van Financiën via (0548) 854 499.

Kwijtschelding

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. U kunt de kwijtschelding digitaal aanvragen. Lukt het niet digitaal aanvragen niet? Neem dan telefonisch contact op via (0548) 854 805.

Meer informatie over het aanvraagformulier kwijtschelding vindt u in de toelichting verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Doe uw verzoek om kwijtschelding binnen 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. Latere aanvragen nemen wij niet meer in behandeling. Wij beslissen binnen 6 maanden op uw verzoek om kwijtschelding. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is in dit geval niet van toepassing.

De vermogenstoets voor de kwijtschelding is ruimer. Heeft u een klein vermogen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, brengen wij kosten in rekening:

  • Aanmaningskosten minimaal € 8,-
  • Dwangbevelkosten minimaal € 45,-

U krijgt eerst een aanmaning. U kunt dan de aanslag en de aanmaningskosten binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning alsnog betalen. Als u niet reageert op de aanmaning versturen wij een dwangbevel. U krijgt dan de belastingdeurwaarder op bezoek. Dit geldt ook voor de niet betaalde aanmaningskosten. Het is dus belangrijk dat u op tijd betaald of een betalingsregeling of kwijtschelding aanvraagt.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via (0548) 362 755.

Bel hiervoor met een van de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805. We helpen u graag verder. Lukt het u niet telefonisch contact te krijgen met een van de medewerkers van Belastingen? Mail dan uw vraag naar belastingen@rijssen-holten.nl. Vermeld in uw mail naast de vraag ook uw naam, telefoonnummer en aanslagnummer.