Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OZB en WOZ

De gemeente heft onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB). Voor de hoogte van de OZB kijken we naar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Deze waarde wordt de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) genoemd.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Alle onroerende zaken in de gemeente worden jaarlijks voorzien van een nieuwe WOZ-waarde. Het gaat om de waarde van woningen, bedrijfspanden en gronden. De waarde voor het lopende jaar is bepaald naar waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde wordt op 1 aanslagbiljet gecombineerd met de onroerendezaakbelasting.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen gebruiken wij de waarde die is vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De volgende mensen betalen onroerendezaakbelasting:

  • Eigenaren van woningen: 0,0819% van de WOZ-waarde
  • Eigenaren van niet-woningen: 0,2258% van de WOZ-waarde
  • Gebruikers van niet-woningen: 0,1803% van de WOZ-waarde

Huurders van woningen betalen geen onroerendezaakbelasting.

Ik wil de aanslag digitaal ontvangen

Als u de gemeentelijke digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op MijnOverheid. Via MijnOverheid ontvangt u dan de aanslag met de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing.

Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer ons. De Waarderingskamer is een
onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Meer informatie hierover vindt u www.waarderingskamer.nl.

U kunt de gemeentelijke heffingen automatisch laten afschrijven van uw rekening. Hiervoor geeft u de gemeente een doorlopende machtiging. Het is belangrijk dat de machtiging wordt afgegeven door de persoon die de aanslag gemeentelijke heffingen op naam heeft staan. 

Ik wil een machtiging afgeven, wijzigen of intrekken

Volgens de Wet WOZ moet de gemeente de waarde vaststellen naar de waarde op 1 januari van het vorige jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Het kan zijn dat uw woning inmiddels meer of minder waard is. Dit wordt dan volgend jaar zichtbaar. De WOZ-waarde is openbaar en kunt u bekijken op www.wozwaardeloket.nl. Meer informatie over de WOZ vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Bent u het niet eens met uw aanslag of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van Belastingen via (0548) 854 805 of belastingen@rijssen-holten.nl. Bent u er met een van onze medewerkers niet uitgekomen en wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar maken. Ik wil digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de vermelde datum op de aanslag stuurt aan de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de medewerker gemeentelijk heffingen. Vermeld in ieder geval:

  • naam en adres;
  • datum van het bezwaarschrift;
  • waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening;
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Bent u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen kwijt? Dan kunt u digitaal een kopie opvragen. Wilt u een kopie van een aanslag opvragen die op naam staat van een bedrijf? Mail dan naar belastingen@rijssen-holten.nl. Ik wil een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen opvragen Wilt u inzicht in de opbouw van de waarde van uw woning of bedrijfspand? Dan kunt u digitaal het taxatieverslag bekijken. Log in op MijnOverheid en ga naar uw persoonlijke gegevens. Klik op Wonen en kies voor WOZ.