Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cultuurbudget

Het Cultuurbudget ondersteunt amateurorganisaties in Rijssen-Holten bij de ontwikkeling en ondersteuning van vernieuwende projecten, activiteiten of investeringen. Deze organisaties behoren werkzaam te zijn op het terrein van kunst en cultuur en een wezenlijke bijdrage te leveren aan het culturele leven in Rijssen-Holten.

U kunt subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Uit de aanvraag blijkt dat:

  • uw instelling een rechtspersoonlijkheid heeft en werkzaam is in de gemeente Rijssen-Holten. Regionale instellingen met een sterke binding met Rijssen-Holten komen in principe ook in aanmerking voor subsidie;
  • uw instelling aangesloten is bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie. Het college kan hierop om bijzondere redenen ontheffing verlenen;
  • de activiteiten openbaar toegankelijk zijn voor iedereen.

U kunt uw aanvraag indienen  voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt. Als na de eerste termijn Cultuurbudget over is, wordt een tweede termijn gehanteerd. De gemeente maakt dit op tijd bekend.

Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Het college laat zich over de aanvragen adviseren door de Cultuur Advies Raad Rijssen-Holten.  

Wilt u meer informatie of een aanvraagformulier aanvragen? Neemt u dan contact op met Martien Sarink: m.sarink@rijssen-holten.nl of t (0548) 854 415.

Het volgende is hierbij van toepassing:

  • Projecten, activiteiten en/of investeringen zijn gericht op continuïteit en een investering in de toekomst. In uitzonderingsgevallen kan op basis van een meerjarenplan gedurende maximaal 3 jaar achtereen subsidie aangevraagd worden.
  • Projecten, activiteiten en/of investeringen behoren tot één of meer van de volgende disciplines: muziek, dans, literatuur, toneel, theater, erfgoed, beeldende kunst en media.
  • Projecten, activiteiten en/of investeringen waar aantoonbaar samengewerkt wordt en/of verbindingen gelegd worden met het interesseren en enthousiasmeren van de jeugd tot 18 jaar uit Rijssen-Holten, hebben voorrang boven activiteiten waarbij dit niet het geval is.
  • Ondersteuning vanuit het Cultuurbudget is niet bedoeld voor de reguliere activiteiten van de aanvrager.
  • Commerciële projecten, activiteiten en/of investeringen komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Meer informatie over het cultuurbudget vindt u in de Nadere regels Cultuurbudget Rijssen-Holten.