Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidies en financiële regelingen asbestsanering

Om het verwijderen van asbest aan te moedigen zijn er enkele subsidiemaatregelen en financiële regelingen beschikbaar.
Voordat u asbest gaat verwijderen moet u altijd een sloopmelding indienen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket Online.

Doe-het-zelf regeling

Bent u een particuliere eigenaar met een klein asbesthoudend dak (<35 m2 golfplaten), en verwijdert u zelf uw asbestdak? Dan komt u in aanmerking voor de volgende ondersteuning:

 • De verstrekking van een gratis asbestkit. Deze kit bevat folie en persoonlijke beschermingsmiddelen die u moet gebruiken tijdens de sanering. U kunt de asbestkit ophalen bij de gemeentewerf aan de Daltonstraat 2 in Rijssen op vertoon van uw toestemmingsbrief en afvalpas.
 • Een vergoeding van de stortkosten van het asbestdakafval tot een bedrag van maximaal € 22,50/100 kg afval. Daarmee kunt u het (bijna) gratis wegbrengen naar diverse innamelocaties in de regio.

Maak voor het aanvragen van deze subsidie gebruik van het aanvraagformulier. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieverordening.

Let op: wanneer u gebruikmaakt van deze regeling komt u niet meer in aanmerking voor de vierkantemeter bijdrageregeling.

Vierkantemeter bijdrageregeling

Laat u uw dak saneren door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf, ongeacht de oppervlakte? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van € 2,50 per vierkante meter.

De volgende categorieën eigenaren zijn uitgezonderd van deze subsidieregeling en komen dus niet in aanmerking voor subsidie:

 • Woningcorporaties;
 • Bedrijven op het bedrijventerrein;
 • BV’s die vastgoed bezitten.

Maak voor het aanvragen van deze subsidie gebruik van het aanvraagformulier. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieverordening en de nadere regels.

Let op: wanneer u gebruikmaakt van deze regeling komt u niet meer in aanmerking voor de doe-het-zelf regeling.

Aanvullende financieringsmogelijkheden

Energiebespaarlening

U mag tot 50% van de energiebespaarlening gebruiken voor de sanering van uw asbestdak. Met de lening kunt u ook uw woning isoleren of zonnepanelen plaatsen.

Verzilverlening

Met de verzilverlening gebruikt u de overwaarde van uw woning om allerlei verbeteringen aan uw woning te financieren, waaronder de sanering van uw asbestdak en het verduurzamen en het levensloop bestendig maken van uw woning. Er geldt wel een minimum leeftijd, namelijk 10 jaar voor de wettelijke AOW leeftijd.

Voor beide regelingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Voordat u asbest gaat verwijderen moet u altijd een sloopmelding doen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket Online.
 2. De subsidie geldt voor asbesthoudende dak- en gevelbeplating. Het asbesthoudende materiaal zit in de buitenschil van het pand, in de buitenlucht. De subsidie is van toepassing op alle situaties waarbij dit asbest verwijderd wordt. Denk aan dakrenovatie of totaalsloop.
 3. De subsidie geldt niet voor asbesthoudend dakbeschot dat aan de binnenkant van het pand zit. Andere asbesthoudende materialen die aan de binnenkant van het pand zitten komen ook niet in aanmerking voor deze subsidie. Denk aan brandwerende platen bij kachels of cv-ketels, ventilatiekanalen of de onderlaag van oude vloerbedekking.
 4. U kunt de subsidie pas achteraf aanvragen, nadat de sanering heeft plaats gevonden. Bij uw aanvraag moet u een aantal gegevens overhandigen die u ontvangt na afloop van de sanering.
 5. U kunt de subsidie alleen aanvragen als u de eigenaar of 1 van de eigenaren van het dak bent, of met een machtiging kunt aantonen namens de eigenaar op te treden.
 6. De toekenning van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidiebudget voor het lopende jaar op is, wordt uw aanvraag meegenomen in het daaropvolgende jaar (voor zover in het nieuwe jaar ook budget voor asbestdaken sanering beschikbaar is). In dat geval ontvangt u hierover vanzelf bericht.