Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidies asbestdak verwijderen

Als gemeente willen we inwoners aanmoedigen om asbest te verwijderen. Daarom hebben we subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.

Let op: voordat u asbest verwijdert moet u altijd een sloopmelding doen. Dit kan via Omgevingsloket Online.

Aanvraag doe-het-zelf regeling (DigiD)

Heeft u een eigen woning met een asbestdak van maximaal 35 vierkante meter? Dan kunt u ervoor kiezen om het asbest zelf te verwijderen. U heeft dan misschien recht op de doe-het-zelfregeling. Bij deze regeling krijgt u:

  • Een gratis asbestkit. In deze kit zit folie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze moet u gebruiken als u het asbest verwijdert. U kunt de asbestkit ophalen bij de gemeentewerf aan de Daltonstraat 2 in Rijssen. Vergeet niet uw afvalpas en de brief met toestemming voor uw sloopmelding mee te nemen.
  • Een vergoeding van de stortkosten van het asbestafval tot maximaal € 22,50 per 100 kilogram afval. Met deze vergoeding brengt u het afval (bijna) gratis naar 1 van de verschillende innamelocaties in de regio.

Gebruik voor deze subsidie het digitale aanvraagformulier.

Let op: voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij de Voorwaarden doe-het-zelf en vierkante meter bijdrageregeling. In de subsidieverordening leest u ook meer over deze bijdrage.

Aanvraagvierkantemeter bijdrage (DigiD en eHerkenning)

Laat u uw asbestdak verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf? Dan heeft u misschien recht op de vierkante meter bijdrageregeling. Bij deze regeling krijgt u een bijdrage van € 5,- per vierkante meter verwijderd asbest. Voor deze regeling maakt het niet uit hoe groot uw dak is.

Gebruik voor deze subsidie het digitale aanvraagformulier. Het bedrijf dat uw asbestdak verwijdert kan de subsidie ook voor u aanvragen. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieverordening en de nadere regels.

Let op: voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij de Voorwaarden doe-het-zelf en vierkante meter bijdrageregeling. In de subsidieverordening en de nadere regels leest u ook meer over deze bijdrage.

Voor beide subsidieregelingen gelden voorwaarden:

  • U moet altijd een sloopmelding doen voordat u asbest gaat verwijderen. Doe dit via het Omgevingsloket Online.
  • De subsidie geldt voor dak- en gevelbeplating met asbest. Het asbest zit aan de buitenkant van het gebouw, in de buitenlucht.
  • De subsidie geldt niet voor asbestdaken waarbij het asbest aan de binnenkant van het gebouw zit. U kunt de subsidie ook niet aanvragen voor andere materialen met asbest. Denk aan brandwerende platen bij kachels of cv-ketels, ventilatiekanalen of de onderlaag van oude vloerbedekking.
  • De subsidie geldt voor alle manieren waarbij u het asbest verwijdert. Denk aan het vernieuwen van het dak of complete sloop van het gebouw.
  • U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u het asbest verwijderd heeft. Bij uw aanvraag moet u een aantal gegevens invullen die u na het verwijderen krijgt.
  • U kunt de subsidie alleen aanvragen als u (een) eigenaar van het gebouw bent. Of u moet kunnen bewijzen dat u de subsidie aanvraagt namens de eigenaar.
  • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de subsidie voor dit jaar op is, nemen wij uw aanvraag mee naar het volgende jaar. U krijgt hier bericht over.

Heeft u geen recht op de asbestsubsidie of wilt u meteen verduurzamen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van 1 van onderstaande subsidies of leningen.

Landelijke Energiebespaarlening van het Warmtefonds

U mag tot 50% van de landelijke energiebespaarlening gebruiken voor het verwijderen van uw asbestdak. Met die lening kunt u ook uw woning isoleren of zonnepanelen plaatsen.

Provinciale subsidie: asbest eraf, zon erop

Verwijdert u uw asbestdak en plaatst u zonnepanelen op uw nieuwe dak? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Overijssel.