Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden: door optie of naturalisatie.

Nederlandse nationaliteit door optie

Soms kunt u een Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. Wij kijken of dit voor u geldt.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie

Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u eventueel naturaliseren. U moet dan eerst inburgeren.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Pas bij de naturalisatieceremonie krijgt u een Nederlandse nationaliteit. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap.

Afspraak maken

Wilt u Nederlander worden en woont u in Rijssen-Holten? Neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 54.

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt
 • uw geboorteakte
 • bij een naturalisatieverzoek:
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel uw huwelijksakte
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

De kosten voor naturalisatie en optie verschillen. U betaalt de kosten bij uw aanvraag.

De optieprocedure

SituatieBedrag

U alleen € 206,-
Echtpaar of geregistreerde partners € 351,-
Minderjarige waar u ook meteen een verzoek voor doet € 23,-

Naturalisatie

SituatieBedrag

U alleen € 970,-
Echtpaar of geregistreerde partners € 1238,-
Minderjarige waar u ook meteen een verzoek voor doet € 143,-

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan gelden de bedragen hieronder voor naturalisatie.

SituatieBedrag

U alleen € 722,-
Echtpaar of geregistreerde partners € 991,-

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

Tegen de beslissing over uw optieverzoek kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek kunt u bezwaar maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).