Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begraven of cremeren

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.  

Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedere inwoner kan een graf kopen. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor onbepaalde tijd. Er zijn 2 soorten graven:

 • een algemeen graf
 • een urnennis

Voor het aanvragen of verlengen van een contract voor een graf neemt u contact op met Burgerzaken: (0548) 854 854.

Een overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Wilt u de overledene blater begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel. Dit kan alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen.
 • het lichaam moet onderzocht wordt vanwege een misdrijf.
 • de moeder van een doodgeboren of kort na de geboorte gestorven kind is in slechte lichamelijke toestand.

U vraag toestemming voor uitstel bij de gemeente. Hiervoor heeft u een verklaring van geen bezwaar van de dokter nodig.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Grafrechten verlengen

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen. Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Grafrechten afstaan 

U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. Lever hiervoor een afstandsverklaring in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken. 

Grafrechten overschrijven

Is de koper van het graf overleden? Dan kunt u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken. 

Voor het plaatsen of wijzigen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven bij de uitgifte van een graf.  

U heeft een vergunning nodig om een overleden te laten herbegraven of alsnog cremeren. Een begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt de vergunning ook zelf aanvragen. 

Rijssen-Holten kent 7 begraafplaatsen, verdeelt over de kernen Rijssen en Holten.

Rijssen

 • Gemeentelijke begraafplaat Het Lentfert (Schapendijk)
 • Oude gemeentelijke begraafplaats (Lentfersweg)
 • Rooms-Katholieke begraafplaats (Enterstraat)
 • Joodse begraafplaats (Arend Baanstraat)

Holten

 • Nieuwe gemeentelijke begraafplaats (Oude Deventerweg)
 • Oude gemeentelijke begraafplaats (Kerkhofsweg)
 • Canadese Begraafplaats (Eekhoornweg)

Uitgifte graf € 3373,-
Kindergraf € 1687,-
Kindergraf (niet lokaal) € 3373,-
Urnengraf/nis € 2362,-
Uitgifte graf sectie III € 6747,-
Begraving 1e en 2e (12 jaar en ouder) € 591,-
Begraving beneden 1 jaar € 148,-
Begraving beneden 1 jaar (niet lokaal) € 296,-
Begraving 1 tot 12 jaar € 296,-
Begraving 1 tot 12 jaar (niet lokaal) € 591,-
Bijzetting in urnengraf/nis € 225,-
Opgraven en herbegraven € 984,-
Opgraven en verwijderen asbus € 132,-
Ruimen graf € 443,-
Verstrooien as per asbus € 225,-
Naamplaatje op verstrooiingsveld € 104,-
Grafonderhoud € 87,50
Onderhoud 2 aansluitende graven € 132,-
Voor elk volgend graf € 22,30