Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planschade

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we planschade.

Aanvragen

U kunt digitaal een aanvraag doen voor schade door een bestemmingsplan. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Lukt het niet om een digitale aanvraag in te dienen? Gebruik dan het aanvraagformulier planschade en stuur deze per post toe.

  • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan of omgevingsvergunning waarbij van een bestemmingsplan is afgeweken.
  • U huis, bedrijfsgebouw of grond is minder waardheeft waardevermindering aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond.
  • U bent eigenaar van het pand of de grond. Als huurder komt u niet aanmerking voor een vergoeding.
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
  • U had geen rekening kunnen houden met de wijziging. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
  • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

U betaalt € 300,- voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding toekent, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Een aanvraagprocedure voor planschade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

We streven naar ongeveer een half jaar.

U kunt binnen 6 weken nadat de brief aan u is gestuurd bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.