Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woo-verzoek indienen

Veel informatie en documenten vindt u op onze website of op de website open.overheid.nl. Kunt u niet vinden wat u zoekt? U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet open overheid (Woo). U kunt een verzoek indienen door gebruik te maken van ons online formulier (met DigiD), of schriftelijk per post.

U kunt een Woo-verzoek indienen wanneer de informatie aanwezig is bij de gemeente, en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie.

U mag geen stukken inzien:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 • voorkomen van inbreuk op de privacy van de burger

De gemeente kan de gevraagde informatie op verschillende manieren aan u geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Als u uw Woo-verzoek niet digitaal kunt of wilt aanvragen, dan kan dat ook per post:

 • U stuurt uw verzoek naar Postbus 244 7460 AE RIJSSEN, ter attentie van de Woo-coördinator
 • U geeft ons daarbij door:
  • Waarover u informatie wilt hebben
  • Welke documenten u wilt bekijken
  • Hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Een Woo-verzoek kunt u niet via e-mail, fax of social media indienen.

Op grond van het Besluit tarieven open overheid brengen wij gemaakte kopieën in rekening. De Woo-verzoeken komen bij verschillende afdelingen binnen en worden daar ook afgehandeld. Voor het verstrekken van digitale kopieën brengen wij geen kosten in rekening. Het komt echter voor dat wij digitale stukken eerst moeten anonimiseren. Hiervoor moeten alsnog kopieën worden gemaakt. Hieraan zijn kosten verbonden.

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken. Ook kunnen wij uw verzoek opschorten met 2 weken als wij verwachten dat belanghebbende partijen een zienswijze willen indienen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wanneer u meer informatie wenst over de beschikbaarheid van gemeentelijke informatie en waar deze te vinden is, dan kunt u contact opnemen met een van onze Woo-contactfunctionarissen. U doet dit door uw vraag te richten aan woo@rijssen-holten.nl. Let op: u kunt geen Woo-verzoek indienen via dit kanaal.

Als een Woo-verzoek is toegekend, dan worden de documenten openbaar gemaakt. Iedereen kan ze dan inzien via de pagina Woo-verzoeken.