Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie gevelontluifeling centrum Rijssen

Om een uitnodigend centrum te hebben en houden is het van belang om naast een aantrekkelijke openbare ruimte ook een bebouwde omgeving van hoogwaardige kwaliteit te hebben. Dit wordt ook benadrukt in de Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025). Deze structuurvisie is opgesteld om het centrum van Rijssen sterk te houden, in te kunnen spelen op de huidige trends en ontwikkelingen en te behoeden voor de dreigende leegstand. Hierin wordt ook de wens uitgesproken om het centrum van Rijssen zijn oorspronkelijke sfeer terug te geven. Er is voldoende potentiële kwaliteit voorhanden, maar is door de huidige gevels te veel verstopt. Dit geldt voor zowel de oudere panden als panden die recenter zijn gebouwd.

Veel van de huidige gevels hebben (grote) luifels. Daarnaast hebben veel winkelpuien geen relatie met de rest van de gevel, omdat er bijvoorbeeld een nieuwe gevel voor is gezet, uitgevoerd in een ander materiaal of een andere kleur. Dit geeft een rommelig straatbeeld in het centrum. Om ondernemers en pandeigenaren te stimuleren de gevel weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, is deze subsidieregeling in het leven geroepen. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een kwaliteitsimpuls van het centrum.

In de visie van de subsidieregeling wordt alles toegelicht en in de bijlagen vindt u een overzicht van de panden die in aanmerking komen voor de subsidieregeling. In de subsidieverordening en bijbehorende nadere regels vindt u verdere details, zoals de voorwaarden van de subsidieregeling en het te volgen proces. Hierin staat ook beschreven waar de aanvraag aan dient te voldoen. Het aanvraagformulier kunt u vinden in de bijlagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Danker
Tel: (0548) 854 424.
Mail: j.danker@rijssen-holten.nl 

Bijlagen