Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zonnepanelen

De afgelopen jaren zien we als gemeente een toename in het toepassen van zonnepanelen. Deze toename heeft de laatste tijd, gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt, een vlucht genomen. Binnen onze gemeente zijn er diverse mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, zowel op het dak als op de grond. Het toepassen van zonnepanelen is gekoppeld aan diverse (rijks)regels. Voor zowel op grond zijn er mogelijkheden al dan niet met een vergunning.

Het uitgangspunt is altijd: eerst zonnepanelen op het dak. Dit is vaak vergunningsvrij.

Via het Omgevingsloket kunt u door een aantal vragen te beantwoorden zien of uw aanvraag vergunningsvrij of vergunningsplichtig is.

Wanneer zon op dak niet mogelijk is, door bijvoorbeeld schaduwvorming of een rieten dak, dan zijn grondgebonden zonnepanelen misschien een alternatief. Hier zijn wel (ruimtelijke) voorwaarden aan verbonden. Grondebonden zonnepanelen zijn altijd vergunningsplichtig.

Voor grondgebonden zonneparken die voorzien in het bedrijfsmatig opwekken van duurzame energie met een winstoogmerk (commerciële exploitatie) wordt verwezen naar het ‘Beleid grondgebonden Zonneparken’. Dit beleid omschrijft de voorwaarden voor het realiseren van grondgebonden zonneparken. Dit gaat altijd via een uitgebreide omgevingsvergunning voor een maximale periode van 25 jaar.