Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Financiële regelingen voor monumenten

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Lening

Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Subsidie

Er zijn niet alleen leningen, maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en Subsidie voor herbestemming. Een volledig overzicht, met subsidies van de overheid en provincie, vindt u op de website van Monumenten.nl.

Onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten

Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u een gemeentelijke onderhoudssubsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het digitale formulier.