Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Documenten ter inzage

Op deze pagina vindt u documenten die ter inzage liggen. Dat zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen, maar ook vergunningen en beleidsstukken. Op deze plek bieden we een overzicht van de beschikbare informatie. U bent welkom om deze documenten in te zien en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Wij hebben een plan opgesteld voor de herinrichting van de H.J. Van Opstallstraat. Op hetzelfde moment richten we ook Gerard Terborch- en de Meindert Hobbemastraat opnieuw in.

We brengen fietsstroken aan in de Van Opstallstraat. Ook vernieuwen we de bestrating van de 3 straten, net als het parkeerterrein voor de supermarkt Nettorama. We planten meer groen, bomen en beplantingen aan. Bij de parkeerplekken gebruiken we waterdoorlatende bestrating met gras er tussen. Ondergronds maken we meer ruimte voor het opvangen en infiltreren van regenwater in de bodem. Dit vermindert wateroverlast bij hevige regenval.

De tekening waarop het plan is uitgewerkt is uitgewerkt ligt ter inzage van donderdag 22 februari tot en met woensdag 20 maart 2024. Voor meer informatie over dit ontwerp kunt u contact opnemen met Han Gerrits of Gerard ten Bolscher, via (0548) 85 48 54. Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het plan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Wij hebben een plan opgesteld voor de herinrichting van de Molendijk Zuid. Het plan is dat de rijbaan wordt versmald en opnieuw wordt bestraat. Verder brengen we meer groen, bomen en beplantingen aan. Bij de parkeerplekken gebruiken we waterdoorlatende bestrating met gras er tussen.

Ondergronds maken we meer ruimte voor het opvangen en infiltreren van regenwater in de bodem. Dit vermindert wateroverlast bij hevige regenval en voert het regenwater sneller af naar de wadi’s langs de Wierdensestraat.

De tekening waarop dit plan is uitgewerkt ligt ter inzage van donderdag 22 februari tot en met woensdag 20 maart 2024. Voor meer informatie over dit ontwerp kunt u kijken op of contact opnemen met Han Gerrits of Gerard Ten Bolscher via (0548) 85 48 54. Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het plan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Inspraak ontwerp gebiedsvisie ‘bedrijventerreinen Rijssen – Holten’

Deze ontwerpstructuurvisie heeft tot doel de bestaande bedrijventerreinen in Rijssen en Holten toekomstbestendig te houden door een afwegingskader per deelgebied te introduceren. De werking van de visie betreffen de toekomstige gebruiksfuncties van de bestaande bedrijfspercelen opgedeeld in deelgebieden. De gebiedsvisie biedt handvaten bij de actualisatie van het omgevingsplan en fungeert als toetsingskader bij plannen dit niet passen binnen het geldende omgevingsplan.

Ontwerp structuurvisie

U kunt de ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 1 februari 2024 t/m woensdag 13 maart 2024 ook inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van de ontwerpstructuurvisie. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van de ontwerpstructuurvisie deze betrekking heeft. Uw zienswijze stuurt u naar postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte.

Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

De gemeente Rijssen-Holten heeft voor de omgeving van landgoed De Oosterhof in Rijssen een Masterplan laten opstellen. Een onderdeel van dat plan is om van Het Volkspark, Park de Eschhorst en de weide ten westen van het hospice één samenhangend park te maken. Daarom is er een plan gemaakt om Park de Eschhorst gedeeltelijk aan te passen en om de weide ten westen van het hospice parkachtig in te richten.

De tekening waarop het plan is uitgewerkt is uitgewerkt ligt ter inzage van donderdag 1 februari tot en met donderdag 29 februari 2024. Voor meer informatie over dit ontwerp kunt contact opnemen met Jeroen Korenromp via (0548) 85 46 73. Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het plan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.