Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gebiedscoördinator en Erfcoach Rijssen-Holten

Sinds 7 oktober 2019 kent Rijssen-Holten zowel een gebiedscoördinator als een erfcoach. Het doel van zowel de gebiedscoördinator als de erfcoach is om prettig wonen, werken en leven mogelijk te houden op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Agnes Mentink (erfcoach) en Gerrit Slagman (gebiedscoördinator) helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied om na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en wie kan u verder helpen?

De landbouw speelt in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke rol. De afgelopen jaren is onder andere door perioden van (te) lage opbrengstprijzen en aanpassingen in de landelijke regelgeving de druk op agrarische ondernemers en hun gezinnen toegenomen. Dit heeft niet alleen impact op de agrariërs en hun gezinnen zelf, maar ook op het buitengebied in z’n geheel. Het (h)erkennen en/of bevestigen dat er wat aan de hand is, kan voor veel ondernemers de drempel verlagen om het gesprek over hun toekomst aan te gaan.

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de gebiedscoördinator en erfcoach terecht. Gesprekken vinden vaak plaats aan de keukentafel kunnen gaan over sociaal-emotionele, fiscale en ruimtelijke problemen. Hierbij moet gedacht worden aan vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, asbestsanering, Rood-voor-Rood, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, vergroenen van het erf of duurzaamheid. De gebiedscoördinator en erfcoach helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Door middel van keukentafelgesprekken bieden zij een luisterend oor en denken ze mee in oplossingen voor sociaal-emotionele, economische, fiscale en ruimtelijke problemen. Ook meedenken in kansen en ophalen wat er speelt in het buitengebied behoort tot hun taken. De gemeente wil met het inzetten van een gebiedscoördinator en erfcoach werken aan een toekomstbestendig platteland.

Gebiedscoördinator Gerrit Slagman

Gerrit Slagman vervult als ervaren landbouwkundige een brugfunctie tussen beleid en praktijk op het gebied van plattelandsontwikkeling. Hij is sinds maart 2018 gebiedscoördinator, komt graag bij mensen thuis en is nauw betrokken bij de zoektocht naar passende oplossingen voor agrarische ondernemingen. Slagman is een bekend gezicht voor de gemeente en haar inwoners.

Foto Gerrit Slagman

Slagman: “Ik ben alweer een tijdje bezig als gebiedscoördinator in het buitengebied en zie dat de druk op agrarische ondernemers en hun gezinnen is toegenomen. Dit heeft niet alleen impact op de agrariërs en hun gezinnen, maar ook op het buitengebied in z’n geheel. Landbouw speelt in de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke rol.”

“De keukentafelgesprekken in het buitengebied, vormen wat mij betreft de sleutel voor een toekomstbestendig Rijssen-Holten. De uitkomst daarvan is de basis voor een inclusieve aanpak die breed wordt gedragen door de gemeente in haar geheel. Ik heb oog voor de mensen en ik geef onafhankelijk advies. Of het nu gaat over bedrijfsontwikkeling, opvolging, hergebruik van agrarische gebouwen, kavelruil, bedrijfsbeëindiging of totaal iets anders. Ook als plannen nog in een beginstadium zijn, denk ik graag met mensen mee. Hoe eerder we in gesprek raken, hoe beter!”

Gerrit Slagman is te bereikbaar op telefoonnummer 06 1348 8447 of e-mailadres g.slagman@rijssen-holten.nl.

Erfcoach Agnes Mentink

Agnes Mentink is de nieuwe erfcoach in de gemeente Rijssen-Holten. Zij is de opvolgster van Jantine Haverkamp. Jantine is ondertussen verhuisd naar Zeeland. De erfcoach is er voor alle erf eigenaren in het buitengebied, dus zowel bedrijven als particulieren en helpt agrariërs en andere erf eigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over duurzaamheid en groene energie, asbestsanering, veiligheid, vergroening op het erf, bedrijfsopvolging of -ontwikkeling, het stoppen van uw bedrijf of knelpunten in uw privéleven. Als erfcoach ga ik met u in gesprek en kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn.

Foto Agnes Mentink

Als boerin en bewoonster van het platteland weet ik als geen ander wat er speelt in het buitengebied en tijdens mijn wethouderschap heb ik van binnenuit kennis gemaakt met de overheid. Sinds 2006 breng ik mijn kennis en ervaringen vanuit deze twee werelden samen in mijn werk als gebiedscoördinator voor het buitengebied in diverse gemeenten. Als coach ben ik in staat om bij anderen hun eigen krachten raken om zo hun eigen toekomstbeeld te vormen.

Als erfcoach vind ik het belangrijk dat het goed wonen, werken en leven blijft in het buitengebied en dat erfeigenaren kunnen genieten van hun eigen erf dat deze op de toekomst is voorbereid. Dus schroom niet en neem contact met mij op!

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06 2073 6463 of e-mailadres agnes@mentinkadvies.nl.