Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp, opvang en huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer over de mogelijkheden rondom opvang en huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen en waar u terecht kunt als u hulp wilt bieden.

Opvang en huisvesting

Inwoners van Oekraïne mogen zonder visum naar Nederland reizen en hoeven geen asiel aan te vragen om hier legaal te verblijven. Zij kunnen hier vrij verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlening met 90 dagen. De regering heeft afgesproken dat inwoners van Oekraïne die langer dan de maximale periode van 180 dagen in Nederland verblijven, hier in verband met de oorlogssituatie geen problemen van ondervinden.
Over welk soort verblijfsstatus Oekraïners krijgen komt binnenkort meer duidelijkheid.

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht, omdat Oekraïners vrij mogen reizen in de EU. Wel kunnen wij vluchtelingen betere ondersteuning bieden wanneer zij ingeschreven zijn.

Oekraïense vluchtelingen die zich in willen schrijven kunnen een afspraak maken bij de balie Burgerzaken via (0548) 85 48 54.

Vluchtelingen met rechtmatig verblijf in Oekraïne hebben recht op dezelfde voorzieningen als vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit. Zij kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Vluchtelingen die niet kunnen aantonen of bewijzen dat zij rechtmatig in Oekraïne verbleven, volgen de normale asielprocedure.

Als Twentse gemeente hebben we vanuit het Rijk de opdracht gekregen om plekken beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente Rijssen-Holten heeft aangegeven op dit moment 125 vluchtelingen op te kunnen vangen. Het gaat dan om opvang bij kampeerboerderijen of in recreatiewoningen, in woningen van de woningbouwcorporaties en opvang bij particulieren.

De Veiligheidsregio kan onze gemeente vragen crisisnoodopvang te verzorgen voor een kortdurende periode. Daarom bereiden we ook crisisnoodopvang in sporthal De Stroekeld voor.
Op dit moment is dat nog niet nodig. Mocht dit komende tijd toch nodig zijn, communiceren we natuurlijk nauw met betrokkenen en omwonenden.

Dit wordt landelijk uitgezocht.

We heffen geen toeristenbelasting voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De eventuele aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing neemt de gemeente voor haar rekening. De hondenbelasting is buiten beschouwing gelaten.

Een recreatiewoning mag normaal gesproken niet permanent bewoond worden. Voor de vluchtelingen maken we hierop een uitzondering. Bij inschrijving in een recreatiewoning, krijgen zij een brief waarin staat dat zij toestemming krijgen voor permanente bewoning.

Op de landelijke website www.refugeehelp.nl staat veel algemene informatie. Deze informatie is beschikbaar in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

Hiervoor kunt u terecht bij het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’. Kijk voor meer informatie op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Ja, de maandelijkse test wordt deze keer ook in het Engels, Oekraïens en Russisch aangekondigd, zodat Oekraïense vluchtelingen niet opschrikken als de sirenes afgaan.

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

In onze gemeente hebben we 2 tijdelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Aan de Forthaarsweg in Holten en bij BuitenInn Het Overveen aan de Veendijk in Rijssen.

Op de locatie Burgemeester Van der Borchstraat 2 in Holten worden maximaal 32 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De Oekraïners worden opgevangen in een aantal units. Deze units worden in een cirkel op het terrein gezet. In het midden van de cirkel komen enkele sanitaire units te staan. Er staan geen andere gebouwen of opstallen op het terrein.

Duur tijdelijke opvang Burgemeester Van der Borchstraat

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt voor een half jaar een vergunning voor de tijdelijke opvang van Oekraïners op het terrein aan de Burgemeester Van der Borchstraat. Dat betekent tot einde 2022. Na het aflopen van de vergunning worden de units verwijderd door de gemeente. We hopen dat de oorlog dan beëindigd is en de vluchtelingen terug kunnen naar hun eigen land. Anders moet de gemeente in overleg met de Veiligheidsregio op zoek naar andere huisvesting. Dat kan ook buiten onze gemeente.

Wanneer wordt de opvanglocatie in gebruik genomen?

De gemeente probeert begin juni de eerste Oekraïense vluchtelingen op te vangen aan de Burgemeester Van der Borchstraat. De startdatum is afhankelijk van de levering van de benodigde spullen en diensten.

Is er begeleiding op de opvanglocatie?

Nee, dat is niet nodig. De vluchtelingen wonen er en krijgen waar nodig begeleiding van vrijwilligers van ViaVie. Eventuele kinderen gaan naar school. Vluchtelingen mogen werken.

Op de locatie aan de aan de Forthaarsweg in Holten worden maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het terrein aan Forthaarsweg is ruim 2,5 hectare groot. De Oekraïners worden opgevangen in 25 stacaravans. Bij deze stacaravans wordt een centrale ontmoetingsruimte met wasruimte geplaatst. Ook zullen op het terrein enkele speeltoestellen en een kantoor voor begeleiding worden neergezet. Het afval wordt centraal verzameld. Er staan geen andere gebouwen of opstallen op het terrein.

Duur tijdelijke opvang aan de Forthaarsweg

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt voor 27 maanden een vergunning voor de opvang van Oekraïners aan de Forthaarsweg. De caravans worden na afloop vergunning weer verwijderd.

Wanneer wordt de opvanglocatie in gebruik genomen?

De gemeente probeert 29 augustus de eerste Oekraïense vluchtelingen op te vangen aan de Forthaarsweg. De startdatum is afhankelijk van de levering van de caravans, de benodigde spullen en diensten.

Op de locaties Burgemeester Van der Borchstraat in Holten en aan de Forthaarsweg in Holten worden geen andere vluchtelingen opgevangen wanneer de Oekraïners teruggaan.

Ja, dat kan. Sommige Oekraïners komen met de auto naar Nederland. De gemeente zorgt voor voldoende openbaar vervoer in de omgeving van de opvanglocaties.

De gemeente financiert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit de Rijksoverheid krijgt de gemeente een vergoeding. De gemeente probeert met deze vergoeding de opvang zoveel mogelijk kostendekkend te maken.

Veiligheidsregio Twente zorgt voor de plaatsing van gevluchte Oekraïners. Zij zijn daar leidend in.

Hulp bieden

U kunt zich melden bij ViaVie Welzijn via het digitale formulier op hun website.

We krijgen veel vragen over de opvang. Op dit moment is nog onduidelijk wie de vraag en aanbod van particuliere huisvesting en vluchtelingen regelt. Daarom vragen we inwoners zich te melden bij zowel de landelijke organisatie Takecarebnb als de regionale organisatie NuTwente.

Vluchtelingen krijgen leefgeld voor boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Meer informatie over leefgeld vindt u bij de veelgestelde vragen over werk, inkomen en onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen.

Meer informatie over lokale initiatieven vindt u op de website van ViaVie Welzijn.