Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Arco Hofland

Burgemeester

De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. De burgemeester heeft binnen de gemeente 2 functies, namelijk voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Hij leidt bij beide de vergaderingen. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente.

Wettelijke taken burgemeester Rijssen-Holten

Onze burgemeester heeft een aantal wettelijke taken, met name in het kader van openbare orde en veiligheid. bijvoorbeeld in het kader van de rampenbestrijding. Hij is in onze gemeente ook portefeuillehouder voor de programma’s Burger Centraal (onder andere communicatie, burgerparticipatie en e-dienstverlening) en Bestuur en Organisatie (onder andere personeel en organisatie en juridische zaken). De burgemeester heeft in zijn algemeenheid de taak om de kwaliteit van het bestuur te bewaken en vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (dus bijvoorbeeld bij het ondertekenen van overeenkomsten).

Over Arco Hofland

Arco Hofland is sinds 1 juni 2010 burgemeester van Rijssen-Holten. 

Portefeuille

Algemene coördinatie

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Representatie
 • Raad
 • Coördinatie regiozaken
 • Strategische visie
 • Internationale contacten

Inwoners, Organisatie en Bestuur

 • Communicatie
 • Verkiezingen
 • Algemeen bestuurlijk-juridische zaken (inclusief rechtsbescherming)

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (samen met wethouder Tijhof)
 • Horecabeleid (samen met wethouder Tijhof)

Wonen, Recreëren en veiligheid

 • Integrale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Openbare orde (inclusief Algemene Plaatselijke Verordening)
 • Handhaving APV en Drank- en Horeca Wet

Bijzondere projecten

 • Oekraïne (samen met wethouder Wessels)
 • Corona (samen met wethouder De Koe)

Verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Twente

Contactpersoon deelnemingen

 • Enexis, Twence, Wadinko, Vitens, BNG

Toespraken

Recente toespraken van burgemeester Arco Hofland leest u hieronder terug.

Vanavond zijn we stil. Slechts 2 minuten. Stil om te herdenken. We herdenken allen die slachtoffer zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en Nederlanders die daarna zijn gestorven in oorlogssituaties en vredesoperaties.
We staan dus stil bij het grootste offer dat een mens kan geven als er sprake is van oorlog. Het grootste offer, je eigen leven geven voor vrede en veiligheid, je eigen leven geven voor democratie en gerechtigheid. Wat een bijzonder moment moet het zijn geweest toen Nederland in 1945 bevrijd was. Eindelijk vrijheid. Maar ook de herinnering aan al die slachtoffers: soldaten, mensen afgevoerd naar kampen en vermoord, verzetsmensen vermoord en bevrijders uit andere landen zoals Canada, Engeland, Amerika, Polen die zijn gestorven aan het front. Vreugde en verdriet. Dat nooit meer. Dat nooit meer.

We zijn inmiddels 77 jaar verder. Een koude oorlog in de jaren 60, 70, oorlog in het Midden oosten, Iran, Irak, Syrië. Oorlog in Joegoslavië, oorlog in de Oekraïne. Dat nooit meer toch? We hebben Nederland weer opgebouwd. Arbeid en eendracht en deugd en beleid zo stonden we schouder aan schouder. Zo werd Nederland ons Nederland. Nederland als open land en als gids in de wereld voor democratie.
De individualisering heeft ons veel gebracht, maar ook veel afgenomen. Onze bevrijders hebben niet gestreden om het mogelijk te maken je af te zetten tegen groepen of om openlijke discriminatie te uiten of om complottheorieën te verspreiden. Daarvoor hebben onze bevrijders niet gestreden. Er stroomt gif door onze democratie met massale desinformatie. Ik schaam mij daarvoor. Journalisten zijn beschermers van onze democratie en worden door enkele politieke leiders weggezet als verspreiders van nepnieuws. Niet de journalisten maar die politieke leiders zijn de vijanden van onze democratie.

Gelukkig zie ik ook mooie punten. Hartverwarmend hoe gastvrij we Oekraïners opvangen. Die vreselijke oorlog van dictator Poetin tegen Oekraïne. Bombardementen op scholen, ziekenhuizen. Moord op onschuldigen burgers. Dat nooit meer toch? We betalen hier allemaal een prijs voor. Opvang ook in Rijssen-Holten en in de komende weken waarschijnlijk meer opvang, energieprijzen en inflatie die oplopen: het raakt ons allemaal. Ik zie ook dat we ons steeds meer richten op de menselijke maat. Medemenselijkheid die voor gaat op regels. Die houding zegt me dat we iedereen willen zien en horen. Dat stemt mij positief dat we onze democratie onderhouden. En ja, we voelen de onzekerheid van vandaag de dag en zien dat velen, vluchtelingen en mensen hier die bezorgd zijn over de hun toekomst, hun financiële toekomst, maar we weten ook hoe moeilijk ook: het gaat om vrede en veiligheid, het gaat om democratie en gerechtigheid, het gaat om schouder aan schouder staan. Het wordt weer de tijd voor arbeid en eendracht, voor deugd en beleid. Het wordt weer onze tijd.

Slechts 2 minuten staan we stil. We hebben dan een jaar lang de tijd om onze vrijheid te onderhouden. Een jaar lang de tijd om medemenselijkheid te tonen. Een jaar lang de tijd om vrede te bewaren. De slachtoffers in de loop der jaren zijn niet voor niets gestorven. Zij stierven voor ons, zij stierven voor jullie en mij en stil zeggen we: nooit meer oorlog, altijd vrede!

Nevenfuncties

NevenfunctieBezoldigd/onbezoldigdAmbtshalve (ja/nee)
Bestuurslid VNG (landelijk)OnbezoldigdNee
Voorzitter Stichting I-Watch ZwolleOnbezoldigdNee
Ambassadeur Nationale Sleepbootdagen ZwartsluisOnbezoldigdNee
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio TwenteOnbezoldigdJa
Lid Comité van Aanbeveling Royal Canadian Legion Branch 005 Liberation of the NetherlandsOnbezoldigdNee
Adviseur WTC TwenteOnbezoldigdNee
Voorzitter Gebruikersvereniging Antea GroupOnbezoldigdJa
Voorzitter Raad van Toezicht van De Nije Stichting te HengeloOnbezoldigdNee
Ambassadeur Stichting Project Over LevenOnbezoldigdNee

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u hieronder terug. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.

PeriodeBedrag (€)Omschrijving
Januari242,02Kilometervergoeding dienstreizen
Februari92,50Kilometervergoeding dienstreizen
Maart92,50Kilometervergoeding dienstreizen
April193,30Kilometervergoeding dienstreizen
Mei346,18Kilometervergoeding dienstreizen
Mei2,90Verblijfskosten
Totaal 2022969,40