Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuwbouw zwembad De Koerbelt: het laatste nieuws

Lees de laatste updates over de bouw van het nieuwe zwembad.

Hoe het er voorstaat met de bouw van het nieuwe zwembad? Die is bijna wind- en waterdicht! In de nieuwste bouwupdate zie je hoe dat eruit ziet.

Na het bereiken van het hoogste punt in de bouw van het nieuwe zwembad is er zeker niet stilgezeten. Afgelopen week zijn de stalen liggers geplaatst. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan hieronder bouwupdate nummer 6!

Vrijdag 15 juli was het tijd voor een feestje: het hoogste punt van de nieuwbouw van zwembad De Koerbelt is bereikt! Dat vierden we met omwonenden, medewerkers van de bouwbedrijven en natuurlijk ook met de medewerkers van het zwembad. Wethouder Rob de Koe mocht de vlag hijsen. Dat deed hij met trots. Want, zei wethouder De Koe: “Dit wordt het eerste energiepositieve zwembad van Nederland!”

Er wordt hard gewerkt aan de staalconstructie van het zwembad. Er is een start gemaakt met het leggen van de dakbeplating op de glijbaantoren en de kleedkamers. Na de bouwvak volgt het dak van de zwemzaal.

De tegelzetters hebben de afgelopen tijd flink wat werk verzet. De tegels van het buitenbad zitten er nu in.

Benieuwd hoe dat eruit zag? Bekijk de timelapse van het tegelzetten.

De nieuwe overloopgoot is geplaatst en de tegelzetters zijn een eind op weg met het tegelwerk van het 50-meterbuitenbad.
De bassins van het binnenbad zijn gevuld met water om de waterdichtheid te testen en de voorbereidingen voor de techniekruimte op de eerste verdieping en de glijbaantoren zijn in volle gang.

Groot materieel werd aangerukt om de brede platen te leggen voor de vloeren van de begane grond. De blauwe ‘kastjes’ die je ziet zijn filters. Met grote kranen worden ze in de kelder geplaatst. Deze filters houden het water van de buitenbaden schoon.

Bekijk de video van de tweede bouwupdate om te zien hoe de werkzaamheden er in de praktijk uitzien.

Wie in de buurt van zwembad De Koerbelt woont, weet dat er al volop wordt gebouwd. Vanaf nu houden we u regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Bekijk de video van deze eerste bouwupdate om te zien wat er op dit moment gebeurt bij de nieuwbouw van zwembad De Koerbelt.

De contouren van het nieuwe zwembad zijn al zichtbaar. In de video ziet u de fundering van:

 • de entree en horeca aan de linkerkant van het gebouw, bijna tegen het huidige zwembad aan;
 • het kleedgebied, aan de voorkant van het gebouw;
 • de glijbaantoren, rechts naast het kleedgebied.

Ook ziet u waar de bassins komen van het:

 • wedstrijdbad (linkerkant) met 8 banen (25 meter);
 • recreatiebad (rechterkant) met 4 banen (25 meter).

Renovatie van het grote buitenbad

Het 50 meter buitenbad wordt gerenoveerd. In de video is het nu nog een kale boel: alle tegels zijn verwijderd en alleen de betonnen bak en duiktorens zijn er nog. Er was wat reparatiewerk nodig, omdat er kleine scheurtjes in de betonnen wand zaten. Die zijn inmiddels hersteld door middel van injectie. De bodem van het bassin is nu wat opgehoogd, zodat het bad geleidelijk aan dieper wordt. Hierdoor is ook het middengedeelte bruikbaar en kunnen meer mensen genieten van het bad.

Planning

De bouw verloopt volgens planning. Dat betekent dat de aannemer in het eerste kwartaal van 2023 het nieuwe zwembad oplevert aan de gemeente.

Of het nou zomer of winter is, het water van het vernieuwde zwembad de Koerbelt zal goed op temperatuur zijn, zonder dat het extra energie kost. Alle benodigde warmte in het zwembad wordt door de zon opgewekt. Door thermische opslag is deze warmte het hele jaar beschikbaar.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad het krediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van het zwembad. Dat het college van B&W ambitieus is, blijkt niet alleen uit de nieuwbouwplannen, maar ook uit de extra stappen die ze zet op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe zwembad gaat de opgewekte energie uit zonnepanelen en zonnecollectoren opslaan en zelf gebruiken. Deze investering blijft binnen de gestelde financiële kaders.

“Een zwembad is een energieverslinder. Maar door deze technieken te gebruiken, werken we tóch aan een CO2-besparing. Dat moet ook,” vindt wethouder Jan Aanstoot, “het is als gemeente belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan onze inwoners, instellingen en bedrijven.”

Energiepositief

Waar heeft een zwembad, naast warmte, al die energie voor nodig? Bijvoorbeeld voor de installaties die lucht en water behandelen. Op het dak komen zonnepanelen die deze energie opwekken. In de zomer wekt het zwembad meer energie op dan nodig is. Dit zorgt voor een piekbelasting op het elektriciteitsnet. Door de opslag van energie wordt dit voorkomen.
Het energie-overschot in de zomer slaat men op in thermische en elektrische accu’s. Het zwembad gebruikt deze energie bijvoorbeeld ’s avonds en in de winter. Ook de accu’s zijn duurzaam. Ze zijn recyclebaar en bevatten geen materialen als ion, lithium en kobalt. Het nieuwe zwembad levert meer energie op dan nodig is. Wel is er nog elektriciteit nodig, ongeveer 40.000 kWh. Daarnaast levert het zwembad 85.000 kWh terug.

Helm op, learze an: wethouder Jan Aanstoot is er klaar voor! Na een korte instructie in de graafmachine, maakte de wethouder vandaag een begin met het slopen van de kleedkamers van het buitenbad van zwembad de Koerbelt in Rijssen. Daarna is het buiten-recreatiebad aan de beurt.

Deze sloopwerkzaamheden zijn nodig om ruimte te maken voor het nieuwe, mooie en duurzame zwembad. De komende maanden staan in het teken maken van het bouwrijp maken van het terrein. Daarnaast komt er een nieuwe trafo en verleggen we nuts-leidingen.

Wethouder Jan Aanstoot bij de start van de bouw van het nieuwe zwembad.

Het was stil aan de voorkant, maar zeker niet aan de achterkant. Daarom: tijd voor een update!

Wat is er de afgelopen periode gedaan?

Eind vorig jaar schreven we dat er goedkeuring van de gemeenteraad nodig was om het nieuwe zwembad daadwerkelijk te kunnen bouwen. Die goedkeuring is gegeven, als het project maar binnen de beschikbare financiële kaders blijft.

Daarnaast heeft het ontwerpteam in de tweede helft van 2020 het voorontwerp verder uitgewerkt tot definitief ontwerp (DO). De uitstraling van het zwembad is niet gewijzigd, maar er zijn wel wat veranderingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben te maken met installatietechniek, zoals: luchtbehandeling, ventilatie, regeltechniek, verlichting en geluid. Ook is er een ontijzeringsinstallatie in het ontwerp opgenomen. Daardoor kan straks de waterbron gebruikt worden die al op het terrein aanwezig is. De extra investeringen die door bovengenoemde wijzigingen gedaan moeten worden, kunnen betaald worden uit de buffer die voor het project is gereserveerd. Daarmee blijft het project dus binnen de financiële kaders.

Wethouder Jan Aanstoot: “Op het oog lijken het kleine veranderingen, maar al met al zorgen deze wijzigingen voor een positief effect op de kwaliteit van het zwembad. Denk bijvoorbeeld aan een prettige temperatuur en luchtvochtigheid. Dat draagt weer bij aan een betere beleving voor toekomstige bezoekers. En dat is waar we het uiteindelijk ook voor doen!”

Hoe gaan we verder?

Vanaf maart zullen de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken starten, zoals het kappen van bomen, het slopen van de kleedkamers voor het buitenbad en het recreatiebassin buiten.

Het college van B&W vindt het definitief ontwerp een goed uitgangspunt voor de uitwerking van het technisch ontwerp (TO). Het bouwteam is daarom gestart met het technisch ontwerp. In deze fase wordt het definitief ontwerp nog verder in detail uitgewerkt. Denk hierbij aan de puntjes op de i van de keuken, receptie en bar, de poortjes voor de toegangscontrole, putten en goten, aansluitpunten voor apparatuur, enzovoort. Het technisch ontwerp is in april klaar.

Als het technisch ontwerp klaar is, stellen de uitvoerende partijen de definitieve begroting op.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het zwembad. Dit betekent dat er een grote stap is gezet richting de daadwerkelijke nieuwbouw van het zwembad. Tijdens de voorbereiding is meerdere keren overleg geweest met de omwonenden. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen binnengekomen. Nu ligt het plan tot medio november ter inzage. Daarna kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De verwachting is dat de start bouw in het voorjaar 2021 kan beginnen.

Meer informatie over de terinzagelegging en het bestemmingsplan is te vinden op overheid.nl.

Nieuwbouw van een zwembad is een complex proces, waarin veel besluiten moeten worden genomen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het plan uitgevoerd mag worden. Inmiddels is de fase van het definitieve ontwerp bijna gereed. Om met de ontwikkeling verder te kunnen heeft het college besloten om aan de gemeenteraad goedkeuring te vragen voor de realisatie van het nieuwe binnenbad en renovatie van het buitenbad De Koerbelt. Naar verwachting wordt dit voorstel in de raadsvergadering van 26 november 2020 behandeld.

De voorbereiding van de nieuwbouw van Zwembad De Koerbelt is in volle gang. Bij het Voorlopig ontwerp werd duidelijk dat er een jaarlijks tekort ontstond van € 110.000. De raad heeft aan het college de opdracht gegeven om bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) het structurele tekort op te lossen. Oplossingen kunnen gevonden worden door uitgaven te verlagen of inkomsten te verhogen.

Pas op de plaats

Na dit besluit is het VO verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding, is een inkoopstrategie opgesteld en zijn vanaf oktober 2019 diverse aanbestedingen opgestart. De uitkomst hiervan was dat het jaarlijks tekort groter werd dan eerder berekend. 

De gemeente heeft daarom een pas op de plaats gemaakt en een optimalisatiefase ingelast. Er zijn optimalisaties uitgewerkt die betrekking hebben op bouw en de bedrijfsvoering van het nieuwe zwembad. Tijdens de optimalisatiefase zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Geen grote keuzes maken in het programma
 • Investeren in techniek met rendement, zowel financieel als duurzaam
 • Optimaliseren, ramingen actualiseren
 • Beheerskosten verminderen
 • Redelijke tarieven dienstverlening
 • Entreekaartje is het sluitstuk (als het echt niet anders kan)

Optimalisaties bouw

Op bouwkundig en installatietechnisch vlak wordt een aantal optimalisaties doorgevoerd die geen negatief effect hebben op de kwaliteit en beleving van het zwembad. Er wordt zelfs extra geïnvesteerd in de installaties voor de waterbehandeling van het zwembad. Dit heeft een positief effect op duurzaamheid van het gebouw, door minder gebruik van energie, water en chemicaliën. Er wordt ook geïnvesteerd in een systeem voor automatische waterbemonstering. 

Ten opzichte van het programma van eisen worden de horeca en de tribune iets verkleind. Ook komen er minder kleedkamers in het zwembad. Uit onderzoek bij andere baden is gebleken dat deze aanpassingen doorgevoerd kunnen worden zonder kwaliteit in te leveren. 

Wethouder Aanstoot: “Helaas worden de horeca, de tribune en het kleedgebied iets verkleind, maar ik ben blij dat we geen grote aanpassingen hoeven te doen aan het programma. Gelukkig hoeven we het wedstrijdbad niet te versmallen van 8-baans naar 6-baans en hoeft de glijbaan niet verkort te worden. Ook kunnen we het spraypark buiten handhaven.”

Optimalisatie bedrijfsvoering

Om de bedrijfsvoering van het nieuwe zwembad te optimaliseren, zijn diverse onderwerpen bekeken en op hoofdlijnen uitgewerkt.  

Het openstellingsrooster blijft in grote lijnen gelijk, maar er vindt een optimalisatie plaats in de inzet van personeel. Ook wordt in het openstellingsrooster 4 uur per week extra zwemlessen opgenomen. Hierdoor kunnen wekelijks maximaal 16 extra groepen zwemles volgen. Hierdoor kunnen de wachtlijsten verkort worden. Uitgangspunt voor de schoonmaak van het nieuwe zwembad is via een externe partij en niet meer door het zwembadpersoneel. 

In het nieuwe zwembad wordt de kassamedewerker vervangen door een gastheer/gastvrouw die diverse werkzaamheden kan verrichten en dit combineert met de horeca. Het is de bedoeling dat voor entree van zwembadbezoekers geen kassamedewerker meer nodig is. Door het combineren van werkzaamheden, een optimalisatie in personeelsinzet en de schoonmaak door een externe partij, is 1 fte minder personeel nodig. 

Naast het recreatieve zwemmen, biedt zwembad De Koerbelt extra dienstverlening in de vorm van zwemlessen, schoolzwemmen en specifieke doelgroeplessen. Voor deze extra dienstverlening gaan we uit van gemiddelde tarieven ten opzichte van een regionale benchmark. De tarieven voor zwemlessen en doelgroeplessen zitten onder het gemiddelde. Daarom worden deze tarieven verhoogd. Dit uitgangspunt sluit aan bij de uitgangspunten van de overige sporttarieven. 

Wethouder Aanstoot: “Hoewel de tarieven voor zwemlessen en doelgroeplessen omhoog gaan, sluiten deze aan bij het gemiddelde van de tarieven uit omliggende zwembaden. Het goede nieuws is dat we voor het nieuwe zwembad de tarieven voor reguliere entreekaartjes niet hoeven te verhogen.”

Financiering

Contracten voor de financiering van het project kunnen op korte termijn onder gunstige voorwaarden afgesloten worden. De kapitaallasten nemen hierdoor sterk af. 

Financieel resultaat 

Alle maatregelen bij elkaar leveren jaarlijks € 410.000,- op. Dit betekent dat het tekort is omgebogen naar een overschot. Een deel hiervan wordt gebruikt als buffer binnen het project nieuwbouw. 

Voor de nieuwbouw zijn afgelopen jaren middelen onttrokken aan het structurele financieel perspectief. Deze onttrekking kan nu tot een bedrag van € 160.000,- worden teruggedraaid.

Verdere proces

Het bouwteam gaat aan de slag met het Definitief ontwerp. Naar verwachting kan dit in september of oktober aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Het afgelopen half jaar zijn er veel vorderingen gemaakt die niet direct met het ontwerp van het zwembad te maken hebben. In dit bericht lichten we een en ander toe.

Aanbestedingen

De gemeente heeft ervoor gekozen het nieuwe zwembad via een zogenaamd bouwteam verder te realiseren. Kort gezegd betekent dit dat de gemeente met adviseurs en uitvoerende partijen het huidige Voorontwerp verder gaan uitwerken. Het afgelopen half jaar hebben diverse (Europese) aanbestedingen plaatsgevonden om het bouwteam te formeren. Inmiddels is de laatste gunning van deze procedures definitief geworden. 

Wethouder Jan Aanstoot over de afgelopen periode: “Het is een zorgvuldig proces geweest en ik ben blij met de partijen die samen het bouwteam vormen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar een prachtig nieuw, duurzaam zwembad neer kunnen zetten dat voldoet aan de eisen van deze tijd én dat gericht is op de lokale bevolking. Ik verwacht dat het zwembad in het voorjaar van 2022 gerealiseerd is.”

Het bouwteam bestaat uit de volgende partijen:

Adviseurs

 • Architect: Reitsema & partners, Wehrung Architecten en BIM4ALL;
 • Projectmanagement en directievoering: OLCO Advies & Management b.v.;
 • Constructeur: Lucassen bouwconstructies BV;
 • Installatieadviseur: Deerns Nederland BV
 • Adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid: Deerns Nederland BV

Uitvoerende partijen

 • Bouwkundig aannemer: Akor Draisma VOF
 • Installateur Elektrotechnische installaties: Installatiebedrijf G. van Dam b.v.
 • Installateur Werktuigbouwkundige installaties: Installatiebedrijf G. van Dam b.v.
 • Installateur Waterbehandelingsinstallaties: Hollander techniek

Naast deze “vaste” bouwteamleden, zijn ook de glijbanen en de beweegbare bodems ingekocht. De glijbanen worden geleverd door Watergames & More en Variopool levert de beweegbare bodems.

Verdere proces

Het bouwteam gaat als eerste aan de slag om de planning definitief te maken. Ook wordt een start gemaakt met het uitwerken van het Voorontwerp tot een Definitief ontwerp (DO). Daarna wordt het DO in het college van B&W en de gemeenteraad behandeld. Ondertussen wordt ook het Technisch ontwerp (TO) uitgewerkt. Het TO geldt als bestek voor de uitvoerende partijen. Op basis van het TO dienen de uitvoerende partijen hun definitieve prijs in. Als de gemeente en deze partijen er met elkaar uit komen en de gemeenteraad fiat geeft voor realisatie van het zwembad, wordt een aannemingsovereenkomst gesloten met de uitvoerende partijen.

Ontwerpschets van het nieuwe zwembadgebouw, vanaf de voorkant.
Het ontwerp van het nieuwe zwembadgebouw vanaf de voorkant, gemaakt door Reitsema Architecten

Achter de schermen blijven we hard aan het werk met de voorbereidingen voor een nieuw zwembad op sportpark De Koerbelt. De plannen zijn nu uitgewerkt tot de fase voorontwerp+. Dit betekent dat het een voorlopig ontwerp is dat verder is uitgewerkt, maar het is nog geen definitief ontwerp. Het is een verdere uitwerking van het voorontwerp. Door het weer te geven in video, krijg je een goed beeld van hoe het er straks uit kan komen te zien.

De volgende stap is dit ontwerp verder uit te werken tot definitief ontwerp. Daarin komt dan vast te liggen hoe het er echt uiteindelijk uit komt te zien. Er lopen nu verschillende inkoopprocedures om een ontwerp-/bouwteam samen te stellen. In het tweede kwartaal van 2020 gaat het bouwteam aan de slag om het definitief ontwerp te maken. 

Op 15 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de inkoopstrategie voor de nieuwbouw vastgesteld. Door het vaststellen van deze strategie kunnen inkooptrajecten opgestart worden. Aan de hand van de strategie worden de aanbestedingsstukken opgesteld. De aanbestedingen voor het vormen van een bouwteam starten in oktober. Na de aanbestedingsprocedures wordt het bouwteam bekend en kan het voorontwerp uitgewerkt worden tot definitief ontwerp.

Op dinsdag 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad het voorontwerp nieuwbouw zwembad voor kennisgeving aangenomen. Ze heeft het college de opdracht gegeven om het nieuwe zwembad verder uit te werken tot definitief ontwerp. Hierbij moeten ook de mogelijkheden in beeld gebracht worden om het structurele tekort van € 110.000,- op te lossen. Dit tekort moet in de exploitatie van het zwembad opgelost worden (hogere inkomsten of minder kosten). Het definitief ontwerp is naar verwachting voorjaar 2020 gereed.

In oktober 2018 is een ontwerpteam gestart met het opstellen van een schetsontwerp en voorontwerp. Dit team bestaat uit professionals (intern en extern) uit verschillende vakgebieden, zoals: energie en duurzaamheid, ontwerp en inpassing en specifieke kennis op het gebied van zwembadontwikkeling. Ook is input gevraagd van vaste gebruikers van het zwembad en omwonenden van het gebied.

Ontwerpuitgangspunten

Het ontwerpteam heeft ingezet op een tijdloos gebouw. Dit team is ervan overtuigd dat het nieuwe zwembad ook over 20 jaar nog als een fijn bad wordt gewaardeerd. De Koerbelt ligt op een unieke plek, binnen de bebouwde kom, maar toch in een bosrijke omgeving (tegen het Natuur Netwerk Nederland aan). In het ontwerp is ingezet op uitzicht op de natuur.

Wethouder Jan Aanstoot: ”Het geschetste gebouw past helemaal bij de uitgangspunten die we voor dit project hebben opgesteld. Zowel qua uitstraling als inrichting ga ik ervan uit dat iedereen die gebruik maakt van dit bad, dit over een hele tijd nog steeds met plezier doet”.

Het binnenbad bestaat uit een 8-baans 25 meter wedstrijdbad en een 4-baans 25 meter recreatiebad. Beide baden worden gedeeltelijk voorzien van een beweegbare bodem, waardoor optimale flexibiliteit in het gebruiksrooster ontstaat. Er wordt een prettig peuterbad gerealiseerd en een whirlpool met een mooi uitzicht. Het is mogelijk om meerdere doelgroepen tegelijkertijd van het zwembad gebruik te laten maken, maar het is ook mogelijk om in daluren een bassin te sluiten. In het ontwerp is rekening gehouden met een horecavoorziening met zicht op het wedstrijdbad en een buitenterras in de middagzon.

Het buitenbad bestaat uit het reeds bestaande 50-meterbad en een spraypark voor de allerkleinsten. Dit betekent dat conform het variantenonderzoek het recreatiebad buiten wordt gesloopt. De dieptes in het 50-meterbad worden echter aangepast, zodat dit bad optimaler gebruikt kan worden. Ook wordt het 50-meterbad voorzien van een familieglijbaan.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de programma’s binnen de coalitie. Bij projecten groot en klein speelt het een belangrijke rol, maar zeker bij projecten met de omvang zoals de nieuwbouw van het zwembad. Binnen dit project komt duurzaamheid in drie thema’s tot uiting: milieu, sociaal en economie. Binnen het thema milieu zijn de eerder geformuleerde uitgangspunten in het variantenonderzoek op dit vlak door het ontwerpteam opgepakt. Zo zijn de mogelijkheden voor een energieneutraal zwembad bekeken door het toepassen van onder andere zonnepanelen en gebruik te maken van energiezuinige apparatuur. Een ander speerpunt is een circulair gebouwd zwembad; gebruik maken van materialen die maximaal herbruikbaar zijn wanneer dit zwembad in de verre toekomst vervangen moet worden. Ook de mogelijkheden hierbinnen zijn bekeken binnen het ontwerpteam en worden in de vervolgfase verder uitgewerkt.

Het thema sociaal kenmerkt zich door een gebouw te ontwerpen waarbij sprake is van optimaal comfort en een prettige omgeving waar men graag verblijft en ook terugkomt. Een goede toegankelijkheid moet dit voor alle gebruikers mogelijk maken.

Bij het economische aspect gaat het aan de ene kant om het zodanig ontwerpen van het zwembad, waardoor multifunctioneel en gelijktijdig gebruik bevorderd wordt. Een ander aspect is dat bij de ontwikkeling niet alleen rekening gehouden wordt met de investering, maar ook met de exploitatie op de lange termijn. Ten opzichte van het variantenonderzoek heeft de uitwerking van het voorontwerp niet tot andere financiële inzichten geleid.

Participatie

Al bovenstaande is samengekomen in het voorontwerp dat nu door het college is vastgesteld. De afgelopen week is het voorontwerp teruggekoppeld aan de diverse betrokkenen. De reacties op het voorontwerp waren zowel bij vaste gebruikers (verenigingen), de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad Rijssen-Holten als omwonenden positief. De aandachtspunten die uit deze beide groepen naar voren kwamen, worden meegenomen bij de verdere uitwerking naar definitief ontwerp.
Jan Aanstoot: “Ik ben blij met de positieve inbreng van de betrokken partijen. Mede dankzij hun inbreng is dit prachtige ontwerp tot stand gekomen”.

Verdere proces

In mei behandelt de raad het voorstel waarin het college de raad vraagt om het voorontwerp tot een definitief ontwerp uit te mogen werken. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat in het najaar van 2020 gestart kan worden met de bouw.

De raad heeft opdracht gegeven voor de uitwerking van een variant voor het nieuwe zwembad. Bij deze variant gaat het om de bouw van een nieuw binnenbad en de renovatie van het buitenbad. Nu het projectplan is vastgesteld, kunnen we verder met het project.

Project van start

Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan, is het van belang dat de uitgangspunten goed worden vastgelegd. Dit heeft vorm gekregen in het projectplan. Hierin staan de diverse randvoorwaarden vermeld. In november 2015 is een amendement aangenomen om versneld te gaan sparen, zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw. De planning in het projectplan sluit hierop aan. In verband met prijsstijgingen voor de bouw en fiscale ontwikkelingen wordt voor het project extra budget gevraagd aan de raad. Dit gebeurt via de begroting voor 2019.

Wat zijn de plannen ook al weer?

Nog even een keer op een rij:

 • Nieuwbouw van het binnenbad en renovatie van het buitenbad, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op een later moment een sporthal aan de accommodatie toe te voegen.
 • Voor het binnenbad gaat het om een verbreding van het wedstrijdbad van 5 naar 8 banen. Daarnaast is uitgegaan van een 4-baans recreatiebad, een glijbaan, whirlpool en peuterbad.
 • Het buitenbad wordt gerenoveerd. Het 50-meter buitenbad wordt multifunctioneel ingericht. In plaats van het recreatiebad, komt een spraypark met diverse functies voor de allerkleinsten. Op deze manier kunnen bezoekers van alle leeftijden plezier beleven aan het gerenoveerde buitenbad.

Ambities

Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Op het gebied van duurzaamheid laten we dit op en in onze gebouwen tot uiting komen. Voor het zwembad is het uitgangspunt dat het een energieneutraal gebouw wordt, zonder gasaansluiting. Verder worden mogelijkheden tot circulair bouwen onderzocht.

Op 14 december 2017 heeft de raad unaniem ingestemd met de keuze voor variant 2B. Dit betekent dat de projectgroep aan de slag kan met de verdere uitwerking van de plannen voor de nieuwbouw van het binnen- en buitenbad. De stakeholders worden hier net als in het voortraject bij betrokken.

Besluit

Wat heeft de gemeenteraad nu eigenlijk besloten? Nieuwbouw van het binnenbad en renovatie van het buitenbad, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op een later moment een sporthal aan de accommodatie toe te voegen. Voor het binnenbad gaat het om een verbreding van het wedstrijdbad van 5 naar 8 banen. Daarnaast is uitgegaan van een 4-baans recreatiebad, een glijbaan, whirlpool en peuterbad. Het buitenbad wordt gerenoveerd. Het 50-meter buitenbad wordt multifunctioneel ingericht. In plaats van het recreatiebad, komt een spraypark met diverse functies voor de allerkleinsten. Op deze manier kunnen bezoekers van alle leeftijden plezier beleven aan het gerenoveerde buitenbad.

Hieronder vindt u de weergave van de behandeling van dit onderwerp in de commissie Maatschappelijke Dienstverlening en de raad:

Het college van Rijssen-Holten stelt de raad voor om het huidige binnenbad in Rijssen te vervangen. Daarnaast draagt het college een renovatie van het buitenbad voor en het open houden van de mogelijkheid voor de bouw van een sporthal op termijn. De raad neemt op 14 december 2017 een besluit over het voorstel.

Het voorstel dat het college voorlegt aan de raad is gebaseerd op het onderzoek dat is uitgevoerd door OLCO Maatschappelijk vastgoed. Het bureau had als vertrekpunt drie varianten die vanuit de raad waren meegegeven: nieuwbouw binnenbad, nieuwbouw binnen- en buitenbad en nieuwbouw binnenbad, buitenbad en sporthal.

Aspecten onderzoek

Enkele belangrijke onderdelen die uit het onderzoek van OLCO naar voren komen, zijn: verbreding van het wedstrijdbad binnen van 5 naar 8 banen, een multifunctionele inrichting van het 50-meterbuitenbad en sloop van het recreatiebad met daarvoor in de plaats het realiseren van een spraypark. Voor de toekomst is ook het aspect van het realiseren van een sporthal met vier zaaldelen opgenomen. 

Een uitgangspunt bij het onderzoek is dat het gaat om een sober, doelmatig en energieneutraal gebouw.

Samenwerking

Tijdens het uitvoeren van de opdracht is nauw contact geweest met de stakeholders, onder meer via een klankbordgroep. De meningen, wensen en ideeën die bij hen leven, zijn betrokken bij het opstellen van het voorstel van de gemeentelijke projectgroep. Hierbij is rekening gehouden met een plan dat passend is bij de aard en schaal van onze gemeente.

Na besluit door de gemeenteraad kan de projectgroep samen met de stakeholders aan de slag om de gekozen variant verder uit te werken.

Het onderzoek en de presentatie vindt u hieronder:

Of via de vergaderstukken voor de raad.

Op 18 juli 2017 was er een bijeenkomst voor de klankbordgroep van het zwembad. Aanwezig waren delegaties van RZ&PC De Mors en ZPC Twenhaarsveld, Gehandicapten Sport Vereniging, Zwemvereniging Verstandelijk Gehandicapten, de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad en personeel van het zwembad. Aangezien ook een variant met een sporthal ter vervanging van de Reggehal wordt uitgewerkt, is op 6 september 2017 een bijeenkomst voor stakeholders van de Reggehal geweest. Tijdens deze avond waren het onderwijsveld en de sportverenigingen als vaste gebruikers van de Reggehal uitgenodigd. Aan de hand van tips en opmerkingen zijn de varianten verder uitgewerkt en is een voorkeursvariant gekozen. Het college heeft deze variant voorgelegd aan de raad, die hier op 14 december 2017 een besluit over neemt.

Meer informatie over de bijeenkomsten van de klankbordgroep, de gekozen variant en het verdere proces vindt u in de nieuwsberichten.

Op maandagavond 2 oktober 2017 was er een goedbezochte bijeenkomst in de businessruimte van voetbalclub Excelsior. Adviesbureau OLCO heeft op inspirerende wijze een toelichting op het scenario-onderzoek gegeven. De klankbordgroep was overwegend positief en gaf feedback. Een aandachtspunt bijvoorbeeld is de afstand tussen de mogelijke nieuwe sporthal en de scholen. Hierbij speelt het waarborgen van de veiligheid van de kinderen een belangrijke rol. Dat punt wordt uiteraard meegenomen in het advies richting het college van B&W. De komende weken wordt dat advies opgesteld.

Informatiebijeenkomst met leden van de klankbordgroep en het adviesbureau.
Adviesbureau OLCO gaf op 2 oktober een toelichting op het scenario-onderzoek aan de klankbordgroep.

Na het besluit van de gemeenteraad om 3 varianten uit te werken voor het nieuwe zwembad, is de projectgroep aan de slag gegaan. Adviesbureau OLCO is ingeschakeld om de 3 varianten uit te werken en hiervoor een advies op te stellen. De varianten die uitgewerkt worden zijn:

 • Nieuwbouw binnenbad
 • Nieuwbouw binnenbad + nieuw buitenbad
 • Nieuwbouw binnenbad + nieuw buitenbad + sporthal

Inmiddels is op 18 juli 2017 een bijeenkomst voor stakeholders van het zwembad gehouden. Aanwezig waren delegaties van RZ&PC De Mors en ZPC Twenhaarsveld, Gehandicapten Sport Vereniging, Zwemvereniging Verstandelijk Gehandicapten, de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad en personeel van het zwembad. Aangezien ook een variant met een sporthal ter vervanging van de Reggehal wordt uitgewerkt, is op 6 september een bijeenkomst voor stakeholders van de Reggehal gepland. Voor deze avond zijn het onderwijsveld en de sportverenigingen als vaste gebruikers van de Reggehal uitgenodigd. Aan de hand van tips en opmerkingen worden de varianten verder uitgewerkt.

De projectgroep streeft ernaar om begin oktober het college van B&W een advies te kunnen geven.

Verschillende betrokkenen bespreken de mogelijkheden voor nieuwbouw.
Stakeholders van het zwembad kwamen bij elkaar om de verschillende mogelijkheden voor de nieuwbouw te bespreken.