Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke opvang Burgemeester van der Borchstraat

In onze gemeente vangen we Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op, op 2 locaties. De Burgemeester van der Borchstraat 2 en de Forthaarsweg in Holten.

Op de locatie Burgemeester van der Borchstraat 2 in Holten is ruimte voor de opvang van maximaal 32 Oekraïense vluchtelingen. De Oekraïners worden opgevangen in een aantal units. Deze units staan in een cirkel op het terrein. In het midden van de cirkel staan een paar sanitaire units. De rest van het terrein wordt gebruikt als parkeervoorziening voor het bedrijf wat zich hier bevindt.

De gemeente heeft tot eind 2022 een vergunning voor de tijdelijke opvang van Oekraïners op het terrein afgegeven. Na het aflopen van de vergunning verwijdert de gemeente de units. We hopen dat de oorlog dan afgelopen is en de vluchtelingen terug kunnen naar hun eigen land. Anders gaat de gemeente in overleg met de Veiligheidsregio op zoek naar andere huisvesting. Dat kan ook buiten onze gemeente.

Op 18 juli zijn de eerste bewoners van de units op Op de locatie Burgemeester Van der Borchstraat aangekomen. Op dit moment zijn 2 units volledig bewoond. Het Twents Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding bepaalt welke Oekraïense vluchtelingen komen wonen op deze locatie.

Ja. De vrijwilligers van ViaVie begeleiden de Oekraïense vluchtelingen. Ze helpen de Oekraïners om zich thuis te voelen en zijn een aanspreekpunt. Hierdoor kunnen de vluchtelingen vrij snel zelfstandig functioneren. Oekraïense vluchtelingen mogen werken en we zien dat dit ook vaak gebeurt. Kinderen gaan naar school in Rijssen of Almelo en er is kinderopvang mogelijk.

Voor de veiligheid van de bewoners zorgen we dat er zichtbaar en onzichtbaar toezicht is. Ook de wijkagent is geïnformeerd en draagt bij aan de veiligheid. Bij alle veiligheidsmaatregelen zorgen we dat we de privacy van de bewoners en omwonende beschermen.