Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe. Van aanvraag tot zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • 1 Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • 1 digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op 1 plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • 1 Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar 1 vergunning aan te vragen.
  • Binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie
  • Voor een goed plan is ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Als gemeente bereiden wij hier ons op voor. Dit betekent niet dat we op deze datum volledig klaar zijn. Ook na deze datum blijven we ons inzetten om onze dienstverlening in het kader van de Omgevingswet verder te optimaliseren en door te ontwikkelen.

Meer informatie over de Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op de volgende websites: