Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Programma Inwoners, Organisatie en Bestuur

Hieronder vindt u een beschrijving van de informatie in het document Organisatiekoers

Waarom een koers voor onze organisatie?

Als organisatie werken we elke dag aan oplossingen voor en het welzijn van
onze inwoners. De wereld verandert in rap tempo en wij veranderen mee. Wat
er de komende jaren op ons afkomt, is niet altijd te voorspellen. Hoewel
sommige taken onveranderd blijven, vragen andere opgaves om flexibiliteit
en wendbaarheid van onze organisatie. Flexibiliteit en wendbaarheid in onze
diensten, in onze systemen, maar vooral in ons gedrag.

Kernwaarden

  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Ondernemend
  • Dienstverlenend
  • Eigenzinnig

Onze 5 ambities

In de organisatiekoers beschrijven we 5 ambities.

We gaan voor meerwaarde voor en met onze inwoners

Dit is dé reden waarom we ons werk doen. We zetten in op het betrekken van inwoners bij onze plannen op de best passende manier en sluiten aan bij initiatieven uit de samenleving. Onze dienstverleningsvisie, technische ontwikkelingen, maar ook inzicht door data helpen hierbij. Deze meerwaarde staat centraal bij onze lange termijn plannen, maar zeker ook in onze dagelijkse praktijk.

We gaan voor werkplezier

Als we plezier hebben in ons werk, boeken we de beste resultaten voor onze inwoners. Dit betekent dat we focussen op talenten, een goede werk-privébalans en
constante ontwikkeling. Hiervoor is het van belang dat we de basis op orde hebben. Ons strategisch personeelsbeleid draagt hier aan bij.

We gaan voor een gezonde, veilige en open werksfeer

We voelen ons veilig in onze organisatie om onszelf te kunnen zijn en laten ook een ander in de waarde. Dit vraagt een cultuur van vertrouwen waarin we elkaar op onze goede en mindere punten wijzen met als doel elkaar en de organisatie te versterken. Een organisatie waarin we lef tonen, experimenteren en van elkaar leren.
Deze cultuur is ook terug te zien in aandacht voor vitaliteit en de plek waarop we werken.

We gaan voor samen en integraal

We kennen de omgeving en de cultuur van Rijssen en Holten en werken niet in onze eigen bubbel. Alleen samen met collega’s, partners en inwoners komen we tot goede resultaten. We kiezen hierbij de beste passende integrale werkwijze om ons doel te bereiken. Dit vraagt zowel buiten als in de organisatie om goede communicatie: onze visie op communicatie helpt hierbij.

We gaan voor eigenaarschap en persoonlijk leiderschap

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze resultaten, loopbaanontwikkeling en het inzetten van onze talenten. Coachend en inspirerend leiderschap van ons management ondersteunt ons hierin. Hier werken we dan ook actief aan in een leiderschapsprogramma. We kennen onze kwaliteiten en zetten deze in waar ze het meest bijdragen aan de ambities van de organisatie.