Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fase 1. De Banis

Idee

De eerste fase is de idee-fase. In deze fase ontstond het idee om van De Banis een woonwijk te maken. Dit idee kwam omdat er woningen nodig zijn en De Banis een goede plek is voor huizen. De stappen die in deze fase zijn genomen, worden hieronder beschreven.

Verkennen van de behoefte

Het idee om van De Banis een woonwijk te maken komt omdat er behoefte is aan meer woningen. De behoefte is onderzocht en is vastgelegd in de Woondeal Twente.

Verkennen van de locatie

Om van De Banis een woonwijk te maken komt ook doordat de locatie geschikt is. Hierover was in 2019 al een discussie. Toen werd besloten om eerst Opbroek Oost te ontwikkelen. Nu Opbroek Oost in ontwikkeling is, beginnen we met de volgende stap: De Banis. De geschiktheid van De Banis als woningbouwlocatie blijkt uit de Locatiestudie Wonen Rijssen.

Vestigen van voorkeursrecht

Om De Banis te ontwikkelen, heeft de gemeente in 2022 Voorkeursrecht gevestigd op het gebied. Dit betekent dat de gemeente als eerste de grond mag kopen als een eigenaar wil verkopen. Zo voorkomt de gemeente dat de prijzen te hoog worden, wat de ontwikkeling zou kunnen tegenhouden. Het besluit kunt u lezen in het Gemeenteblad. Om welk gebied het gaat kunt u zien in WVG voorkeursgebied de Banis Rijssen.

Contactgegevens project

debanis@rijssen-holten.nl