Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Documenten ter inzage

Op deze pagina vindt u documenten die ter inzage liggen. Dat zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen, maar ook vergunningen en beleidsstukken. Op deze plek bieden we een overzicht van de beschikbare informatie. U bent welkom om deze documenten in te zien en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

De gemeente Rijssen-Holten heeft een plan opgesteld voor het omvormen van wegen de Oosterhof in Rijssen. Het betreft de Kasteellaan, de Oosterhofweg, de Groeneweg en de Albertsdijk.

Het omvormen houdt in dat de bestaande verhardingen van asfalt en betonstraatstenen worden vervangen door gebakken stenen, wegen (gedeeltelijk) van functie wijzigen, bomen worden aangeplant ter versterking van de laanstructuur en nieuwe lichtmasten worden geplaatst.

Het doel is om de bestaande wegen beter aan te laten sluiten bij de omgeving. Dit gaat vooral om de verharding, bomen en verlichting. Ook willen we een veilige fietsverbinding maken tussen het Opbroek en het centrum van Rijssen.

De tekening waarop het plan is uitgewerkt ligt ter inzage van donderdag 11 juli 2024 tot en met donderdag 22 augustus 2024.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt contact opnemen met Ronald ter Horst of Gerard ten Bolscher via (0548) 85 48 54.

Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het plan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.