Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voorzitters commissie bezwaarschriften

In verband met de maximale zittingsperiode zoekt de gemeente Rijssen-Holten per 1 september 2 voorzitters voor de externe en onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie.

Over de functie

Nadat is vastgesteld dat een bezwaarschrift niet in onderling overleg met partijen kan worden afgedaan, wordt een bezwaarschrift voorgelegd aan de Bezwaarschriftencommissie.

De commissie brengt advies uit aan de bestuursorganen van de gemeente over de beslissing op een bezwaarschrift. Met uitzondering van de terreinen belastingen en personeelszaken behandelt de commissie alle bezwaarschriften, waarbij de meerderheid van de zaken betrekking heeft op sociaal domein en ruimtelijk domein.

De commissie bestaat uit 2 voorzitters en 4 leden die roulerend volgens een vast rooster worden ingepland voor de te houden hoorzittingen. Tijdens de hoorzitting zijn 1 voorzitter, 2 leden en een ambtelijk secretaries aanwezig. De hoorzittingen worden om de 3 weken gehouden op maandagmiddag vanaf 15.15 uur.

Wat brengt u mee?

  • Een open, geïnteresseerde houding en goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • Een juridische achtergrond en/of relevante werkervaring op HBO- of universitair niveau;
  • U bent in staat regie te houden en te voeren tijdens de hoorzittingen, en wanneer nodig snel beslissingen te nemen of te bemiddelen;
  • Ervaring en affiniteit met (lokaal) openbaar bestuur en bestuursrecht en zo mogelijk met de behandeling van bezwaarschriften;
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u bent in staat tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;
  • Actuele kennis en ervaring met social zekerheidsrecht en/of omgevingsrecht en bij voorkeur ook van subsidierecht en/of  APV.

Wat bieden wij?

De vergoeding bedraagt € 220,- per bijgewoonde zitting. Ook ontvangt u een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met Marley ten Berge via (0548) 854 458 of Wouter Lucassen via (0548) 854 457. Zij zijn beiden zijn secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

iets voor u?

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 1 mei uw motivatie, inclusief cv, per e-mail naar commissiebezwaarschriften@rijssen-holten.nl of per post naar:

Gemeente Rijssen-Holten
T.a.v. Secretariaat bezwarencommissie
Postbus 244
7460 AE Rijssen

De gesprekken staan gepland op maandag 9 mei.