Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Werk, inkomen en onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer over de mogelijkheden voor werk, inkomen en onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen.

Werk en inkomen

Ja, Oekraïners mogen werken in Nederland. Oekraïners die willen werken kunnen zelf op zoek gaan naar werk. Hiervoor kunnen zij zich melden bij bijvoorbeeld een uitzendbureau. Een uitzendbureau bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en bedrijven die personeel zoeken. Oekraïners die willen werken kunnen ook bij bedrijven in Rijssen-Holten binnenlopen en vragen of er werk is.

Betaald werk

Let op! Oekraïense vluchtelingen mogen alleen via een bankrekening uitbetaald worden. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. U moet daarom een actieve bankrekening hebben voordat u begint met werken.

Als u betaald werk doet, stopt het leefgeld. U bent wettelijke verplicht om dit te melden bij de gemeente. Dit doet u door een mail te sturen aan: oekraine@rijssen-holten.nl. Het leefgeld voor de overige gezinsleden stopt vanaf 1 februari wanneer 1 persoon uit het huishouden werkt.

Wilt u vakantiewerk gaan doen? Dan bent u ook wettelijk verplicht om dit te melden bij de gemeente. Dit doet u door een mail te sturen aan: oekraine@rijssen-holten.nl. Het leefgeld stopt wanneer u vakantiewerk doet. Stopt u vakantiewerk? Dan heeft u weer recht op leefgeld.

Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Dit kan alleen als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Er is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De UWV kijkt wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. De verklaring is voor 3 jaar geldig en is niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.Op Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen.

Een Oekraïense vluchteling mag stage lopen. Dit mag wanneer zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Er moet een stageovereenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

Oekraïense vluchtelingen mogen werken in Nederland. Hiervoor moeten ze wel een aantal voorwaarden voldoen.

BSN

Om te kunnen werken hebben Oekraïense vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Een Oekraïense vluchteling ontvangt een verblijfstatus en BSN wanneer hij/zij zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft. 

Bankrekening

Oekraïense vluchtelingen mogen alleen via een bankrekening uitbetaald worden. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. U moet daarom een actieve bankrekening hebben voordat u begint met werken. Oekraïense vluchtelingen kunnen een bankrekening bij een Nederlandse bank aanvragen. Dit kan bij elke bank in Nederland.

Zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer ze dit niet doen kunnen ze een boete krijgen. Als een Oekraïense vluchteling een zorgverzekering afsluit betalen ze een zorgpremie en een eventueel eigen risico. Wanneer Oekraïense vluchtelingen aan de voorwaarde voldoen kunnen zij zorgtoeslag aanvragen.

Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over werken in Nederland? Deze kunt u mailen naar oekraine@rijssen-holten.nl.

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Ze hebben onder andere recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Oekraïense vluchtelingen hebben als ze werken ook recht op opvang in Nederland. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zelf ook opvang regelen. Bijvoorbeeld bij familie, vrienden of een gastgezin.

Ja, Oekraïners krijgen recht op een uitkering. Hoe dit precies werkt, wordt landelijk uitgewerkt.

De gemeente Rijssen-Holten sluit aan op de landelijke regeling.

Gemeentelijke opvang

De bedragen van de landelijke regeling zijn als volgt vastgesteld:

  • alle vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen per maand € 260,-

Leefgeld vanaf 1 februari 2023

Vanaf 1 februari verandert de hoogte van het leefgeld:

  • Gezinnen van 1 of 2 personen krijgen € 271,18 per volwassene en € 234,48 per kind. Een vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, ontvangt €271,18.
  • Gezinnen van 3 personen ontvangen €228,11 per volwassene en € 198,69 per kind.
  • Gezinnen van 4 personen of meer ontvangen €206,57 per volwassene en €181,09 per kind.

Extra toelage voor vluchtelingen bij gastgezinnen

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215,- per maand extra en kinderen € 55,- per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Extra toelage vanaf 1 februari 2023

Vanaf 1 februari krijgen volwassenen en kinderen €93,- per maand.

Hoe ontvangen Oekraïners leefgeld?

Alle Oekraïners met een Nederlandse bankrekening ontvangen vanaf 4 juli het leefgeld voor zichzelf en hun mogelijke kinderen onder de 18 jaar op hun bankrekening. De bankbetaling vindt elke eerste maandag van de maand plaatst. Om er zeker van te zijn dat er niets veranderd in uw woon- en/of leefsituatie vragen wij u het statusformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Rijssen. Het formulier moet tussen 15de en 19de van elke maand persoonlijk afgeven worden bij de receptie van het gemeentehuis in Rijssen.

Oekraïners zonder Nederlandse bankrekening kunnen op de eerste maandag van de maand hun leefgeld contant ophalen bij de gemeente Rijssen-Holten. Dit kan van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Betaald werk

Als u betaald werk doet, stopt het leefgeld. U bent wettelijke verplicht om dit te melden bij de gemeente. Dit doet u door een mail te sturen aan: oekraine@rijssen-holten.nl.

Het leefgeld voor de overige gezinsleden stopt vanaf 1 februari wanneer 1 persoon uit het huishouden werkt.

Ja, Oekraïense vluchtelingen hebben vanaf de maand juli recht op huurtoeslag.

Oekraïense vluchtelingen die werken in Nederland kunnen misschien kinderbijslag krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Bent u een Oekraïense vluchteling en werkt u niet in Nederland? Dan kunt u geen kinderbijslag krijgen. U kunt wel een vergoeding voor leefgeld aanvragen bij de gemeente.

Binnenkort kunnen Oekraïense vluchtelingen bij de IND een bewijs krijgen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Hoe en per wanneer u het bewijs kunt krijgen, leest u binnenkort op de website van het IND.

Sticker of pasje

Het bewijs kan op 2 verschillende manieren aan u gegeven worden. Heeft u een paspoort? Dan plakt de IND meestal een sticker in uw paspoort. Maar er kan een reden zijn om de sticker niet in uw paspoort, maar op een los papier te plakken. Heeft u geen geldig paspoort? Dan krijgt u geen sticker maar een pasje. De IND maakt dan eerst een pasfoto van u op de locatie. U krijgt een brief mee waarin staat wanneer u het pasje kunt ophalen.

Ja, Oekraïners hebben recht op reiskostenvergoeding als ze hun bewijs van verblijf hebben opgehaald. Deze kunt u aanvragen via oekraine@rijssen-holten.nl. Hiervoor moet u het aantal kilometers dat u heeft afgelegd en een bewijs van het ophalen van uw bewijs van verblijf meesturen. Oekraïners die werken hebben géén recht op reiskostenvergoeding.

Voor werkgevers

U kunt een Oekraïense vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor bestaat de mogelijk om een uitzendbureau in te schakelen. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Sinds 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Wel moet u tenminste 2 werkdagen voordat de Oekraïense vluchteling start een melding doen bij UWV.

Let op! Oekraïense vluchtelingen mogen alleen via een bankrekening uitbetaald worden. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Vrijwilligerswerk

Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Dit kan alleen als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Er is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De UWV kijkt wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. De verklaring is voor 3 jaar geldig en is niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Op Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen.

Stage

Een Oekraïense vluchteling mag stage lopen. Dit mag wanneer zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en een opleiding volgen. Er moet een stageovereenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

Melden

Oekraïense vluchtelingen zijn wettelijk verplicht om betaald werk te melden bij de gemeente. Dit doen ze door een mail te sturen aan: oekraine@rijssen-holten.nl. Als werkgever kunt u Oekraïense vluchtelingen hierop wijzen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen? Deze kunt u mailen naar oekraine@rijssen-holten.nl.

Sinds 1 april moet elke werkgever tenminste 2 werkdagen voordat het dienstverband van de Oekraïense vluchteling start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt gezien als een melding.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert deze gegevens. De gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Werkgevers kunnen een boete krijgen wanneer zij geen melding maken aan het UWV.  

Onderwijs

Ja, alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, dus ook kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Het doel is dat kinderen binnen 3 maanden na opvang naar school gaan. Dit gebeurt via de gemeente waar de kinderen zijn opgevangen.

Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan naar basisschool Het Palet in Almelo. Kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas in Almelo. De ouders van deze kinderen hebben een brief ontvangen over het onderwijs voor hun kinderen.

Basisonderwijs

Voor baisonderwijs kunnen ouders telefonisch contact opnemen met Het Palet om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of inschrijvingsgesprek. Vaak vindt dit gesprek nog in dezelfde week plaats. U kunt Het Palet van maandag tot en met vrijdag bereiken via (0546) 473 295.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij de Internationale Schakelklas (ISK) in Almelo. Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar:

ISK Erasmus Almelo
Postbus 341
7600 AH Almelo

Ja, zij vallen onder de bestaande regelingen. Dat houdt in dat ze moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor leerlingenvervoer. Dat is geregeld in onze verordening leerlingenvervoer en de beleidsregel leerlingenvervoer.

Vervoer naar de basisschool

Kinderen op de basisschool gaan met een busje van Taxi Baan naar school. Taxi Baan laat weten wanneer zij de kinderen ophalen. De gemeente betaalt het vervoer. De ouders hoeven hiervoor geen aanvraag leerlingenvervoer in te dienen.

Vervoer naar het voortgezet onderwijs

In Nederland  fietsen kinderen zelf naar school als de school binnen 15 kilometer van het woonadres ligt.

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen 2 maanden met het openbaar vervoer naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Almelo. In deze periode kunnen de kinderen leren fietsen.  De gemeente betaalt deze maanden voor het openbaar vervoer. Ouders moeten daarvoor de volgende documenten inleveren bij de balie in het gemeentehuis:

Later moeten zij daarnaast ook de volgende documenten aanleveren:

  • Presentielijst school
  • Overzicht van de gemaakte reizen met het openbaar vervoer. De OV-kaart moeten ouders zelf kopen.

Als de school verder dan 15 km van het woonadres ligt, betaalt de gemeente de kosten voor het openbaar vervoer zolang het kind onderwijs volgt op de ISK.

De gemaakte kosten voor het openbaar vervoer vergoeden wij achteraf. 

Oekraïense vluchtelingen met kinderen hebben een brief ontvangen met informatie over onderwijs en leerlingenvervoer. Deze brief is ook in het Oekraïens verstuurd. De Oekraïense versie van deze brieven vindt u ook terug in onderstaande bestanden.

Ja, Oekraïense kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang.

Kinderen tussen 0 en 2,5 jaar

Ouders kunnen hun kind tussen de 0 en 2,5 jaar aanmelden bij alle kinderopvangorganisaties en gastouderopvang die geregistreerd staan bij het landelijk register kinderopvang. Wanneer ouders werken hebben ze vanaf de maand juli recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag dekt een deel van de kosten voor de kinderopvang. Het andere deel van de kosten moeten de ouders zelf betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud

Ouders kunnen hun kind tussen de 2,5 en 4 jaar aanmelden bij alle kinderopvangorganisaties en gastouderopvang die geregistreerd staan bij het landelijk register kinderopvang. Wanneer ouders werken hebben ze vanaf de maand juli recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag dekt een deel van de kosten voor de kinderopvang. Het andere deel van de kosten moeten de ouders zelf betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Kinderopvang en VVE

Het consultatiebureau kan kinderen in deze leeftijd ook doorverwijzen naar voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie heeft als doel om peuters met een (taal)achterstand voor te bereiden op de basisschool. Het is mogelijk om VVE en kinderopvang te combineren.

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor kinderopvang en VVE bij ’t Kruimeltje, Columbus Junior of De Kindertuin. Let op: ’t Kruimeltje biedt geen kinderopvang aan. Wanneer ouders hun kind voor VVE willen inschrijven bij ’t Kruimeltje en kinderopvang willen afnemen moet dit in combinatie met een andere opvang.

Ouders kunnen hun kinderen voor minimaal 16 uur aanmelden bij een vve-klas. De kinderen moeten deze 16 uur verplicht aanwezig zijn. Wanneer er een combinatie tussen VVE en kinderopvang wordt gemaakt moeten ouders zelf een bedrag betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Ja, Oekraïense vluchtelingen hebben vanaf de maand juli recht op kinderopvangtoeslag. Oekraïense vluchtelingen hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer zij aan het werk zijn.

Ja, zij hebben toegang tot volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen en werkervaring. Dit is opgenomen in de richtlijn tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne.