Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zorg, welzijn en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer over de mogelijkheden rondom zorg, welzijn en medische en sociale ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

Zorg en welzijn

Ja, Oekraïense vluchtelingen ontvangen noodzakelijke medische zorg. Zij kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.

Zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer ze dit niet doen kunnen ze een boete krijgen. Als een Oekraïense vluchteling een zorgverzekering afsluit betalen ze een zorgpremie en een eventueel eigen risico. Wanneer Oekraïense vluchtelingen aan de voorwaarde voldoen kunnen zij zorgtoeslag aanvragen.

Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland.

Ja, Oekraïense vluchtelingen die 18 jaar of ouder zijn en een Nederlandse zorgverzekering hebben komen in aanmerking voor zorgtoeslag.

De vergoeding van mondzorg hangt af van de situatie van de Oekraïense vluchtelingen.

Jonger dan 18 jaar

Is de patiënt jonger dan 18 jaar? Dan worden de meeste behandelingen vergoed. Denk aan controles en vullingen, maar ook chirurgische tandheelkundige hulp.

18 jaar of ouder

Is de patiënt 18 jaar of ouder? Dan worden de meeste behandelingen niet vergoed. Ook controles worden niet vergoed. Alleen chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten worden betaald.

Bijzondere mondzorg bijvoorbeeld ernstige stoornissen of afwijkingen worden altijd vergoed. Let op: Orthodontie en implantaten vallen nooit onder bijzondere mondzorg.

Ja. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de hulpmiddelen en zorg vanuit de Jeugdwet. Dit geldt voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die (tijdelijk) in de gemeente wonen.

GGD Twente wil alle vluchtelingen uit Oekraïne de mogelijkheid bieden om zich zo snel mogelijk tegen corona te laten vaccineren. Oekraïners die gevaccineerd willen worden kunnen zelf naar een vaste of tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD Twente komen. Dit kan zowel met als zonder afspraak. Dat kan ook als iemand niet in het bezit is van een BSN-nummer. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl/corona.

Het overzicht van alle vaccinatielocaties en openingstijden vindt u op de website van de GGD Twente.

Meer informatie is te vinden op www.vragenovercorona.nl. Deze website heeft een chatfunctie, waar ook in het Oekraïens vragen kunnen worden gesteld. Ook is er een telefonisch spreekuur in het Oekraïens.

Oekraïense kinderen kunnen zich net als Nederlandse kinderen laten vaccineren volgens ons rijksvaccinatieprogramma. Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle kinderen zo snel mogelijk gevaccineerd worden.

In Oekraïne worden kinderen direct na hun geboorte gevaccineerd tegen tuberculose. Kinderen van Oekraïense vluchtelingen komen ook in aanmerking voor vaccinaties. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD Twente.

Ondersteuning

ViaVie Welzijn verzorgt de ondersteuning van vluchtelingen. ViaVie werft vrijwilligers, maakt een overzicht van lokale initiatieven, zorgt voor verbinding en organiseert en regelt activiteiten.

In de richtlijn voor tijdelijke bescherming van Oekraïners staat dat zij recht hebben op sociale bijstand (ondersteuning). Verschillende partijen in Rijssen-Holten kunnen ondersteuning en activiteiten aanbieden. Denk aan kerken, sportverenigingen en welzijnsorganisaties. Meer informatie vindt u op de website van ViaVie Welzijn.

Als Oekraïense vluchtelingen voor het eerst ons land binnenkomen, kunnen ze op vertoon van hun paspoort gratis met het openbaar vervoer reizen.

Oekraïense vluchtelingen die zich hebben gemeld bij onze gemeente, krijgen leefgeld. Dat kunnen ze gebruiken voor het openbaar vervoer. Informatie over leerlingenvervoer vindt u bij de veelgestelde vragen over onderwijs.