Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zorg, welzijn en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer over de mogelijkheden rondom zorg, welzijn en medische en sociale ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

Zorg en welzijn

Vanaf 1 juli 2022 ontvangen Oekraïners in Nederland medische zorg via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zij kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. De RMO vergoed het eigen risico en de premie van Oekraïense vluchtelingen.

Zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland zijn vanaf 1 augustus niet meer verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Omdat Oekraïense vluchtelingen vaak kortlopende arbeidscontracten krijgen is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht voor werkenden vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd.

Oekraïners kunnen ervoor kiezen toch een eigen zorgverzekering te behouden of af te sluiten. Dit kunt u aangeven bij uw zorgverzekeraar. In dat geval kunt u zorgtoeslag ontvangen. Kijk voor meer informatie hierover op toeslagen.nl.

Heeft u geen eigen zorgverzekering afgesloten dan valt u onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Uw zorgkosten worden vanuit de RMO vergoed. De RMO geeft geen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt automatisch gestopt als de zorgverzekering wordt beëindigd. Uitgekeerde zorgtoeslag wordt niet teruggevorderd.

De vergoeding van mondzorg hangt af van de situatie van de Oekraïense vluchtelingen.

Jonger dan 18 jaar

Is de patiënt jonger dan 18 jaar? Dan worden de meeste behandelingen vergoed. Denk aan controles en vullingen, maar ook chirurgische tandheelkundige hulp.

18 jaar of ouder

Is de patiënt 18 jaar of ouder? Dan worden de meeste behandelingen niet vergoed. Ook controles worden niet vergoed. Alleen chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten worden betaald.

Bijzondere mondzorg bijvoorbeeld ernstige stoornissen of afwijkingen worden altijd vergoed. Let op: Orthodontie en implantaten vallen nooit onder bijzondere mondzorg.

Ja. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de hulpmiddelen en zorg vanuit de Jeugdwet. Dit geldt voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die (tijdelijk) in de gemeente wonen.

GGD Twente wil alle vluchtelingen uit Oekraïne de mogelijkheid bieden om zich zo snel mogelijk tegen corona te laten vaccineren. Oekraïners die gevaccineerd willen worden kunnen zelf naar een vaste of tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD Twente komen. Dit kan zowel met als zonder afspraak. Dat kan ook als iemand niet in het bezit is van een BSN-nummer. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl/corona.

Het overzicht van alle vaccinatielocaties en openingstijden vindt u op de website van de GGD Twente.

Meer informatie is te vinden op www.vragenovercorona.nl. Deze website heeft een chatfunctie, waar ook in het Oekraïens vragen kunnen worden gesteld. Ook is er een telefonisch spreekuur in het Oekraïens.

Oekraïense kinderen kunnen zich net als Nederlandse kinderen laten vaccineren volgens ons rijksvaccinatieprogramma. Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle kinderen zo snel mogelijk gevaccineerd worden.

In Oekraïne worden kinderen direct na hun geboorte gevaccineerd tegen tuberculose. Kinderen van Oekraïense vluchtelingen komen ook in aanmerking voor vaccinaties. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD Twente.

Ondersteuning

ViaVie Welzijn verzorgt de ondersteuning van vluchtelingen. ViaVie werft vrijwilligers, maakt een overzicht van lokale initiatieven, zorgt voor verbinding en organiseert en regelt activiteiten.

In de richtlijn voor tijdelijke bescherming van Oekraïners staat dat zij recht hebben op sociale bijstand (ondersteuning). Verschillende partijen in Rijssen-Holten kunnen ondersteuning en activiteiten aanbieden. Denk aan kerken, sportverenigingen en welzijnsorganisaties. Meer informatie vindt u op de website van ViaVie Welzijn.

Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 1 juni niet meer gratis reizen met TwentsFlex. Alleen als Oekraïense vluchtelingen voor het eerst ons land binnenkomen, kunnen ze op vertoon van hun paspoort gratis met het openbaar vervoer reizen.

Oekraïense vluchtelingen die zich hebben gemeld bij onze gemeente, krijgen leefgeld. Dat kunnen ze gebruiken voor het openbaar vervoer. Om gebruik te maken van TwentsFlex hebben Oekraïners een bankpas nodig. Betalen met contant geld is niet mogelijk.

Informatie over leerlingenvervoer vindt u bij de veelgestelde vragen over onderwijs.

Ja, Oekraïense rijbewijzen van mensen die onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming vallen zijn in de hele Europese Unie (EU) geldig. Dit geldt voor alle type rijbewijzen (A, B, C, D). Onder voorwaarde dat het rijbewijs niet verlopen is. Ook rijbewijzen in cyrillisch schrift zijn geldig.

Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Dan mag u op dit moment niet rijden. Nederland onderzoekt of deze mensen een tijdelijk rijbewijs kunnen krijgen. Daarvoor is het nodig dat de EU-landen toegang krijgen tot het Oekraïense rijbewijsregister. De Europese Commissie is hierover in gesprek met de autoriteiten in Oekraïne.