Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bodemonderzoek speelplekken en plantsoenen Rijssen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 juni 2022

Volwassenen en kinderen moeten veilig kunnen wonen, leven en recreëren. Daarom is het belangrijk dat de leefomgeving waarin zij dit doen, schoon en veilig is. De gemeente wil er zeker van zijn dat op deze plekken geen asbest in de bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente verkennend bodemonderzoek uitvoeren in 8 speelplekken en plantsoenen in Rijssen Dit onderzoek vindt plaats in de maand juli.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Een gecertificeerd (professioneel) onderzoeksbureau voert het verkennend bodemonderzoek uit. Zij boren gaten of graven sleuven op een aantal plaatsen in de groenstrook. De grondmonsters worden in het laboratorium onderzocht. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Géén direct gevaar voor de gezondheid

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid op. Het asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Waarom dit onderzoek?

Projectbureau BAS onderzoekt in de 7 Twentse gemeenten alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen op de aanwezigheid van asbest. Mocht er ergens asbest gevonden worden, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat het opgeruimd wordt.

Over Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Projectbureau BAS ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Rijssen-Holten, Haaksbergen, Borne, Hellendoorn, Wierden, Twenterand en Hof van Twente. Meer informatie over Projectbureau BAS en het verwijderen van asbest in de bodem, leest u op www.bodemasbestsanering.nl.

Vragen? Neem contact op met BAS!

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS via (0547) 858 585 of bas@hofvantwente.nl.