Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Toegankelijkheid

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Als gemeente Rijssen-Holten doen we ons best om de online informatie en dienstverlening op onze website toegankelijk maken. In het proces voor een nieuwe website in 2022 hebben wij bij de keuze voor een leverancier gelet op het feit of de leverancier een toegankelijke website kon bouwen. Begin 2023 is de website door een onafhankelijke partij getest. De uitkomsten van deze rapportage (waar we wel en niet aan voldoen) en welke stappen we verder gaan nemen, vindt u in de opgestelde toegankelijkheidsverklaring.

Huidige status

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Rijssen-Holten. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De huidige status is B: voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring).

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

Overzicht verklaringen

Probleem of vraag?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Stuur een mail naar website@rijssen-holten.nl. Geef daarbij aan welk probleem u tegenkomt en de link naar de pagina of het document waar het probleem zich voordoet.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.