Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacy

De gemeente Rijssen-Holten vindt het erg belangrijk dat wij op een goede manier met uw persoonsgegevens omgaan en daarbij uw privacy respecteren. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Rijssen-Holten met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Verantwoordelijke

Het college van burgemeester en wethouders (het college van B&W) is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de gemeente Rijssen-Holten.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevenscherming (AVG) binnen de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast adviseert zij gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Wbp en de AVG binnen de organisatie en houdt zij een openbaar register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Rijssen-Holten.
De functionaris gegevensbescherming is een aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Inwoners, klanten, personeelsleden, kortom: alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen bij de functionaris gegevensbescherming terecht voor informatie over en inzage in de van hem of haar verwerkte gegevens. Ook is de functionaris gegevensbescherming het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de eigen verwerkte gegevens.
De FG is te bereiken via fg@rijssen-holten.nl of (0548) 854 459.

Waarom een Functionaris gegevensbescherming?

De Wbp geeft organisaties de mogelijkheid een interne toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming) te benoemen. Vanaf 25 mei 2018 is het benoemen van een functionaris gegevensberscherming voor ons verplicht. Het voordeel van een functionaris gegevensberscherming is dat er een duidelijk aanspreekpunt is binnen de organisatie voor alle zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. De wettelijke taken en bevoegdheden van de functionaris gegevensberscherming geven hem een onafhankelijke positie binnen de organisatie.

Uw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u wat uw rechten zijn bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook als u er bijvoorbeeld niet uit komt met ons of als u een klacht in wilt dienen. Let op: uw klacht moet gaan over hoe wij als gemeente omgaan met uw gegevens. De klacht kan dus niet gaan over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van iemand anders. Ook kunt u een tip geven.

Wilt u uw gegevens inzien of wilt u gegevens laten verwijderen of wijzigen? Kijk dan onder Verzoek over persoonsgegevens indienen.

Veilig mailen met de gemeente

De gemeente verstuurt privacygevoelige documenten via beveiligde e-mail. Wilt u op uw beurt gebruikmaken van een beveiligde verbinding om iets aan de gemeente toe te sturen, dan kan dat. Maak dan gebruik van filetransfer.

Hoe het werkt

Ga naar https://filetransfer.rijssen-holten.nl. Druk daarna op ‘verzenden’ en vul uw contactgegevens in. Hierna ontvangt u per mail een verificatiecode. Wanneer u deze code heeft ingevuld kunt u de geadresseerde(n) invullen en kiezen om een bestand toe te voegen en/of een vertrouwelijk bericht op te nemen. Tot slot kiest u het beveiligingsniveau en start u de transactie.

Datalek melden

De gemeente Rijssen-Holten doet haar uiterste best om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Heeft u toch een zwakke plek gevonden in onze (digitale) diensten? Of kunt u vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, zomaar inzien of benaderen? Wilt u dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen via datalekken@rijssen-holten.nl? Wij waarderen uw oplettendheid! Wij werken graag met u samen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Google reCAPTCHA V3

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Lees hierover meer in hun privacybeleid.

Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google