Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Rijssen en Holten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 mei 2022

De bedrijventerreinen in Rijssen en Holten hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

Nieuwe plannen en maatregelen voor de komende 3 jaar

Eind vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan zijn nieuwe actieplannen opgesteld met hierin maatregelen voor de komende 3 jaar. De plannen werden op 5 april door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Auditor Robert Snel van keuringsinstantie KIWA licht toe: “de goede samenwerking tussen de verschillende partijen is prijzenswaardig. Dat is de samenwerking tussen de ondernemersvereniging, gemeente, brandweer en politie.”

Bijzondere samenwerking

Wethouder Economie Bert Tijhof is dan ook trots op het opnieuw toekennen van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen in Rijssen-Holten wordt bijzonder goed samengewerkt. Zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. De boel is goed op orde en de partijen weten elkaar prima te vinden.”

De samenwerking tussen alle partners gaat al vele jaren terug. “Klopt”, legt Tijhof uit. “Die dateert van rond 2014, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen wilden verbeteren. De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de uitstekende samenwerking tussen ondernemersverenigingen, politie, brandweer en gemeente. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”