Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Denk mee over waardevolle panden en elementen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 april 2022

De Erfgoedadviesraad is druk bezig om een lijst samen te stellen van waardevolle panden en elementen in onze gemeente. Inwoners kunnen hierbij helpen door een pand of element voor te dragen. Een pand is een gebouw, woning of boerderij, eventueel met erf. Een element kan een historische wegwijzer, bomenrij, weggedeelte, of herdenkingsmonument zijn. De nadruk van de inventarisatie ligt op de bebouwde kom van Holten, Rijssen en Dijkerhoek.

Geef uw suggestie door

Heeft u een suggestie voor een pand of element? Laat het ons weten! Maak een foto vanaf de openbare weg en beschrijf kort waarom u vindt dat het om een waardevol pand of element gaat. Geef ook de locatiegegevens door. U kunt panden en elementen aanmelden per e-mail tot 3 juni via erfgoedadviesraad@rijssen-holten.nl.

De Erfgoedadviesraad beoordeelt de suggesties

De Erfgoedadviesraad weegt uw aanmelding en komt tot een selectie en voordracht. De adviesraad kijkt daarbij naar criteria als zeldzaamheid, gaafheid, maatschappelijk belang, architectuur en de locatie. De lijst wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college deelt de lijst daarna met de gemeenteraad. Hierbij wordt aangegeven in welke categorie het pand of object valt. Er zijn 3 categorieën:

  1. Rijks- en gemeentelijke monumenten
  2. Karakteristieke panden en elementen
  3. Waardevolle panden en elementen

Over de Erfgoedadviesraad

De Erfgoedadviesraad (EAr) adviseert het college over algemene beleidsuitgangspunten op het gebied van erfgoed. Het gaat onder andere om voorstellen voor het aanwijzen van beschermd erfgoed, het creëren van draagvlak voor erfgoed(zorg) en advies over het organiseren van publieksactiviteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendag. Meer informatie over de Erfgoedadviesraad en de uitgebrachte adviezen kunt u vinden op www.rijssen-holten.nl/erfgoedadviesraad.