Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energietoeslag voor lage inkomens

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 maart 2022

Huishoudens met een laag inkomen (op/of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van € 200,-. Dit is voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag komt boven op de eerder door het Rijk toegezegde verlaging van de energiebelasting, die voor iedereen geldt.

De gemeente neemt zelf contact op met inwoners met een bestandsuitkering. Zij ontvangen de extra energietoeslag vanuit de gemeente. Andere inwoners die in aanmerking komen, kunnen later de energietoeslag aanvragen als hier meer bekend over is. We houden u hierover op de hoogte via onze website en het gemeentenieuws.

Goed om te weten

  • De Rijksoverheid betaalt deze extra tegemoetkoming uit aan de gemeenten. De gemeente keert de extra energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen.
  • De uitbetaling gebeurt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022.
  • Als er meer informatie is over het aanvragen van de energietoeslag vermelden wij dit op onze website. Bijvoorbeeld over de manier van aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra energietoeslag.
  • Aanvullend op de landelijke maatregelen kijken we hoe we als gemeente gerichte ondersteuning kunnen bieden aan huishoudens met lage inkomens bij het verlagen en het deels financieel compenseren van hun energierekening.

Wie komen in aanmerking voor de energietoeslag

  • Inwoners met een bijstandsuitkering
  • Inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
  • Inwoners met een IOW-uitkering
  • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
  • Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen

Meer informatie