Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelijke belastingen 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 januari 2023

Binnenkort ontvangt u de gemeentelijke belastingen 2023. Dit noemen we de aanslag gemeentelijke heffingen. Heeft u zich aangemeld op MijnOverheid? Dan krijgt u de aanslag via de berichtenbox op mijnoverheid.nl. Heeft u zich (nog) niet aangemeld? Dan krijgt u de aanslag via de post.

De kosten voor 2023

Ieder jaar betaalt u de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In de tabel hieronder ziet u wat u in 2023 betaalt. U ziet ook wat u in 2022 betaalde. Voor deze kosten gaan we uit van een huishouden met meerdere personen.

Gemeentelijke belastingen20232022
Afvalstoffenheffing€ 217,-€ 213,-
Rioolheffing€ 172,-€ 164,-
OZB%0,07960,0819
De kosten voor de afvastoffen- en rioolheffing en OZB van 2023.

Hoeveel u betaalt voor de OZB hangt af van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Dat is de waarde van uw woning op 1 januari van het vorige jaar. Dus 1 januari 2022. Is uw woning nu meer of minder waard? Dan ziet u dat bij de gemeentelijke belastingen van volgend jaar, in 2024. U vindt de WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl. Meer informatie over de WOZ vindt u op www.rijssen-holten.nl/woz.

Uw taxatieverslag vindt u op mijnoverheid.nl

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt. Log voor het taxatieverslag in op mijnoverheid.nl. Ga naar uw persoonlijke gegevens, klik op wonen en kies voor WOZ.

Meer informatie over uw WOZ-waarde

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via (0548) 854 805. Wij helpen u graag. U kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@rijssen-holten.nl. Stuurt u een mail? Vermeld dan naast uw vraag ook uw naam, telefoonnummer en het nummer dat op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Komt u er met een medewerker van de gemeente niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op uw aanslag gemeentelijke heffingen staat. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaarwoz. Heeft u vragen over uw bezwaar? Ook daarmee helpen we u graag. Neem contact op met een medewerker van Belastingen via (0548) 854 805.

Hulp bij het betalen van de gemeentelijke belastingen

Heeft u moeite met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.

Betalingsregeling

Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De gemeente spreekt dan met u af dat u het bedrag in delen betaalt. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons op via (0548) 854 499 of mail naar findebiteur@rijssen-holten.nl.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. U hoeft de belasting of een deel daarvan dan niet te betalen. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze voorwaarden en het digitale aanvraagformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/kwijtschelding. De Thuisadministratie van ViaVie Welzijn kan u helpen bij de aanvraag van de kwijtschelding. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (0548) 362 755. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Er zijn verschillende organisaties in Rijssen-Holten
waar u terechtkunt voor hulp: