Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeenteraadsverkiezing op woensdag 16 maart 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 januari 2022

De gemeenteraadsverkiezing in Rijssen-Holten komt eraan en wel op woensdag 16 maart. De voorbereidingen zijn gestart en de partijen zijn inmiddels bezig met de kandidaatstellingen.

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart

In onze gemeente kunnen inwoners in een aantal stemlokalen ook al op maandag 14 en dinsdag 15 maart hun stem uitbrengen. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) maakt dit mogelijk. Hiermee kunnen we zorgen voor een betere spreiding van de kiezers.

Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten hun kandidatenlijst inleveren op maandag 31 januari 2022. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Rijssen-Holten, Schild 1 in Rijssen.

Voor de kandidaatstelling heeft u het volgende nodig:

  • De kandidatenlijst;
  • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie van het identiteitsbewijs;
  • Een machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen hebben aanvullende documenten nodig:

  • Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de kandidaatstelling kunt u contact opnemen met team Burgerzaken via burgerzaken@rijssen-holten.nl of (0548) 854 835.
Meer over de gemeenteraadsverkiezing leest u binnenkort in dit Gemeentenieuws en opĀ www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.