Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het college van Rijssen-Holten kiest voor eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat in Holten

20 maart 2024

Het college van Rijssen-Holten heeft op dinsdag 19 maart 2024 besloten om in de Dorpsstraat in Holten eenrichtingsverkeer in te stellen. Deze beslissing is een eerste stap richting een veiliger centrum in Holten.

Deze beslissing geldt vanaf de Kerkstraat tot de rotonde op de Larenseweg

Het verkeer kan vanaf de Kerkstraat richting de Larenseweg rijden, maar niet andersom. Door te kiezen voor een eenrichtingsweg wordt het een veiliger verblijfsgebied voor bezoekers en blijven de winkels en woningen aan de straat bereikbaar.

Het college heeft ook besloten om in de Kerkstraat eenrichtingsverkeer in te stellen

Het eenrichtingsverkeer geldt ook hier van de Kerkstraat richting de Larenseweg. Op deze manier wordt de Kerkstraat niet extra belast door het instellen van eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. Daarmee blijft ook de belangrijke fietsroute naar het centrum veilig voor bezoekers.

Wanneer gaan de maatregelen in?

De bedoeling is dat voor het begin van de zomer van 2024 de maatregelen van kracht zijn.

De beslissing is genomen na gesprekken met de Holtense Handels Vereniging

Daarnaast zijn wij ook in gesprek gegaan met ondernemers en inwoners uit het centrum van Holten en heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden. Tijdens de gesprekken met de HHV is naar voren gekomen dat de belanghebbende zich goed kunnen vinden in het instellen van eenrichtingsverkeer.