Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jurgen van Houdt aanbevolen als nieuwe burgemeester

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 december 2022

De gemeenteraad van Rijssen-Holten beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan om drs. J.C.R. (Jurgen) van Houdt voor te dragen om te benoemen tot
burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Dat is de uitkomst van de besloten
raadsvergadering van donderdag 15 december 2022.

Wie is Jurgen van Houdt?

De gemeenteraad van Rijssen-Holten draagt Jurgen van Houdt graag voor om burgemeester van de
gemeente Rijssen-Holten te worden. De heer Jurgen van Houdt is 41 jaar, hij woont in Enschede, is
getrouwd met Alida en heeft 2 dochters en een zoon. Sinds 2014 is hij wethouder in Enschede. Hij is
daar onder meer verantwoordelijk voor jeugd en gezin, onderwijs, publieke gezondheid,
maatschappelijke opvang en is stadsdeel wethouder West.” De heer Van Houdt heeft onder meer
bestuurskunde gestudeerd aan de UT en is lid van de ChristenUnie.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie en SGP-fractievoorzitter André Scheppink ziet de
gemeenteraad van Rijssen-Holten in Van Houdt een burgemeester die heel goed aansluit bij de
profielschets. André Scheppink: “De heer Van Houdt past het beste in de profielschets. Hij is jong,
energiek en aanspreekbaar. Hij wil benaderbaar en herkenbaar zijn voor alle inwoners,
maatschappelijke instellingen en ondernemers.”

Op 3 oktober 2022 stelde de gemeenteraad de profielschets vast, waarin is opgenomen waaraan een
nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op
zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. In de vertrouwenscommissie waren alle
raadsfracties vertegenwoordigd. In totaal solliciteerden 20 kandidaten naar de functie. Na een eerste
selectie, in overleg met de commissaris van de Koning, heeft de vertrouwenscommissie met een
aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een voorstel aan
de raad voorbereid en heeft de raad besloten de heer Van Houdt aan te bevelen.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning, die de
burgemeester benoemt. De verwachting is dat begin maart 2023 de heer Van Houdt geïnstalleerd
wordt als burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten.