Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lintjesregen Rijssen-Holten 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 april 2022

Deze inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten zijn vandaag, dinsdag 26 april 2022, Koninklijk onderscheiden.

De heer A. (Bert) Beldman (62 jaar) uit Holten

Bert Beldman verzorgt al sinds jaar en dag de muziek en alles wat daarbij hoort in de Gereformeerde Kerk de Kandelaar in Holten. Vanaf 1991 was hij jarenlang bestuurslid en later voorzitter van het bestuur van basisschool de Regenboog in Holten. In 2003 kwam Bert Beltman als secretaris in het bestuur van Mannenkoor de Hoolter Korhanen, later werd hij er voorzitter. Hier was hij betrokken bij alle activiteiten en optredens van het koor, in en buiten Holten. Ook bij het dameskoor de Hoolter Deerns is Bert actief. Tijdens de repetities van het koor vervult hij in de bardienst alle voorkomende werkzaamheden. Sinds 2004 is Bert bestuurslid van Hospice de Reggestroom in Rijssen, waar zijn taakveld bestaat uit de technische zaken als onderhoud van gebouw en technische installaties. Voor dit alles wordt Bert Beldman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. (Hans) Bloemendal (55 jaar) uit Rijssen

Sinds 1986 is Hans Bloemendal actief als bestuurslid en de laatste 15 jaar als secretaris van Schietvereniging Tubantia in Rijssen. Naast het bestuurlijke werk is hij hier actief bij het begeleiden van de jeugdschutters en organisator van lokale, regionale en landelijke wedstrijden. Verder is hij sinds 1987 bestuurslid van de Wildbeheereenheid West Twente. Ook hier is hij sinds 15 jaar secretaris. Voor meer dan 100 jagers regelt hij hier de jachthuurcontracten en de afschotvergunningen. Daarnaast is hij betrokken bij het weidevogelbeheer en de tellingen daarvan. Hans Bloemendal wordt voor deze verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.D. (Jan) Bult (69 jaar) uit Holten

Jan Bult, in Holten ook wel bekend als Meester Bult, is al jarenlang actief in het maatschappelijk leven in Holten. Zo werd hij in 1985 vrijwilliger voor de Buurtvereniging Mossinkserf. Sinds 1989 is hij bestuurslid van Toneelgroep OCH Holten. Behalve het penningmeesterschap binnen het bestuur is hij ook actief spelend lid. Bij culturele projecten als Fanfare en Scrooge werkte hij nauw samen met andere verenigingen in Holten. Verder was Jan meer dan 20 jaar, van 1997 tot 2019, algemeen bestuurslid van het Rode Kruis afdeling Holten, waar hij onder andere regiocoördinator was en de ledenadministratie verzorgde. Vanaf 2016 mag ook IJsclub de Noordpool zich verheugen in de inzet van Jan als algemeen vrijwilliger. Last but not least is Jan sinds 2019 fietsmaatje bij De Diessenplas. Met de duofiets maakt hij tochtjes met de bewoners en zorgt voor een kopje koffie of een andere versnapering onderweg. Jan Bult wordt voor al zijn vrijwillige verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Anja) Draaijer-Markvoort (61 jaar) uit Rijssen

Anja Draaijer zet zich al heel lang in voor de Ontmoetingskerk in Rijssen. Zo gaf zij in de jaren 1980-2007 leiding aan het Kinderkoor van deze kerk. Zij was van 1980 tot 2008 lid van de Jeugdcentrale waar zij actief was met de voorbereiding, planning, uitvoering en coördinatie van alle activiteiten voor jeugd en jongeren, kinderclub, jeugdkamp en meer. In de jaren 1980-2020 was zij coördinator voor de kindernevendiensten van de Ontmoetingskerk. Tenslotte is zij sinds 2008 diaken en secretaris van de diakonie van deze kerk. Behalve het bestuurlijke werk is zij ook actief bij het bezoekwerk aan de gemeenteleden en het organiseren van activiteiten. Voor al deze verdiensten wordt Anja Draaijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Jantina) Landman (79 jaar) uit Rijssen

Mevrouw Landman zet zich al jarenlang actief in als vrijwilligster op diverse gebieden in Rijssen en omgeving. Zo was zij van 1994 tot 2011 stafvervanger en activiteitenbegeleidster bij het Pastoraal Diaconeel Centrum de Herberg in Oosterbeek. Sinds 2001 is zij in Rijssen bezoekdame voor de PCOB, waar zij ouderen en zieken ondersteunt met raad en daad. Vanaf 2002 is zij cliëntenbegeleider bij Philadelphia Rijssen. Daar regelt ze dat mensen naar de kerk kunnen, maar ook dat er na afloop gelegenheid is een kopje koffie te drinken. In 2001 begon zij met haar vrijwilligerswerk voor de Stichting Woord en Daad Rijssen, waar zij met het inzamelen en verkopen van tweedehands spullen geld inzamelt voor Woord en Daad. Vanaf 2017 is zij ook wekelijks een aantal uren te vinden in de winkel van Dorcas Rijssen, waar de opbrengsten bestemd zijn voor de allerarmsten in o.a. Oost-Europa. Voor al deze verdiensten wordt Jantina Landman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M. (Martin) Pieters (53 jaar) uit Holten

We mogen Martin Pieters gerust Mr. Triathlon Holten noemen. Al vanaf 1985 tot eind 2021 was hij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Triathlon Holten. Onder zijn bezielende leiding is de Triathlon Holten uitgegroeid tot een sportief evenement met een uitstekende nationale en internationale reputatie. Ook door zijn toedoen staat de Triathlon Holten stevig op de kalender van de Europese Triathlon Bond. Met de inzet van bijna 1000 vrijwilligers wordt jaarlijks een evenement neergezet dat Holten op een prachtige wijze in de kijker zet. Daarnaast is Martin sinds 2009 bestuurslid van de Stichting Internationale Topsport Events Twente. De Triathlon Holten werkt daarin samen met Enschede Marathon, FBK Games, CSI Twente en Military Boekelo, waarmee de regio zich op unieke wijze profileert en dat kan bogen op het genereren van een flinke economische impact. Martin Pieters heeft hierin een pioniersrol gespeeld en gaf jarenlang mede invulling aan een goede uitstraling voor onze regio. Voor al zijn verdiensten wordt Martin Pieters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.J. (Dick) Wolterink (65 jaar) uit Notter

Naast de genoemde inwoners van Rijssen-Holten vindt in Rijssen ook de decoratie plaats van Dick Wolterink, een inwoner uit de gemeente Wierden.

Al vanaf 1994 is Dick Wolterink actief als bestuurslid en vrijwilliger van de Prot.Chr. Stichting De Fakkeldrager in Rijssen, een stichting voor jeugd- en jongerenwerk. Hij regelt het bestuurlijke werk, de personeels- en vrijwilligerszaken, onderhoud contacten met externe partijen als de gemeente en andere aanbieders van jeugd- en jongerenwerk in Rijssen. Ook bij de meer hands on taken, als bardienst draaien, activiteiten begeleiden en onderhoud en schoonmaak, is niets hem teveel.

Sinds 1994 is Dick 2e voorzitter in het bestuur van Vrienden van Siloah. Siloah ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De Stichting Vrienden van Siloah organiseert activiteiten die fondsen werven om iets extra’s te kunnen doen op het gebied van ontspanning en recreatie van de cliënten van Siloah. Behalve fondsenwerving organiseert de stichting ook zelf activiteiten voor de cliënten. In de periode 1994-2016 was Dick Wolterink in diverse (bestuurlijke) functies actief voor RMC Autopuzzeltochten. Ook hier was hij bestuurlijk goed onderlegd, maar evenzeer praktisch nauw betrokken bij de verschillende activiteiten. Tenslotte ondersteunt hij al jarenlang binnen zijn sociale netwerk verschillende mensen met hun belastingaangifte. Voor al zijn maatschappelijke verdiensten wordt Dick Wolterink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.