Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuwe samenstelling college Rijssen-Holten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 juni 2022

Met daadkracht, in vertrouwen, zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Rijssen-Holten. In dit akkoord vraagt de gemeenteraad het college om dit verder uit te werken in een concreet actieprogramma en bestuursagenda. De maatschappelijke opgaven zijn groot, complex en alleen op te lossen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen zetten we de schouders eronder.

Presentatie nieuw college

Vandaag presenteert het nieuwe college zich als team, waarbij portefeuillehouders elkaar bij staan en vervangen in goed overleg. Daarbij verwelkomen wij één nieuwe wethouder namelijk Rob de Koe (VVD). Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Openbare ruimte, Financiën en Cultuur. Ook is zijn partij nieuw in de coalitie aangezien de vorige coalitie bestond uit de partijen SGP, CU, CDA en Gemeentebelang. De Koe neemt op hoofdlijnen de portefeuille over van zijn voorganger Jan Aanstoot die afscheid neemt als wethouder. De overige wethouders Beens, Tijhof en Wessels blijven namens hun partij het wethouderschap voortzetten.

Ben Beens portefeuilles op hoofdlijnen zijn Zorg, Duurzaamheid en Personeel & Organisatie. Bert Tijhof gaat over Onderwijs, Sport en Economische Zaken en Erik Wessels is verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Dienstverlening en Recreatie & Toerisme.

Burgemeester Arco Hofland is voorlopig de burgemeester van dit college en heeft de algemene taken als coördinatie bestuurlijke zaken en veiligheid in zijn portefeuille.

Arco Hofland: “De komende periode ga ik samen met dit ‘nieuwe’ college actief werken aan de toekomst voor onze inwoners, bedrijven, instellingen, kerken en verenigingen. Want samen maken we Rijssen-Holten”.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten voor de komende jaren zijn gebaseerd op het verbeteren van de relatie tussen inwoners, ondernemers en de gemeente:

  • We zijn open, herkenbaar en betrokken aanwezig in Rijssen-Holten;
  • We hebben een cultuur waarin fouten maken mag, we deze eerlijk uitspreken en er lessen uit trekken;
  • We zijn een professionele en betrouwbare partner door helder te zijn over verwachtingen en afspraken, waarbij het algemeen belang voorop staat;
  • We geven de gemeentelijke organisatie de ruimte om haar werk goed te doen;
  • We gaan uit van het principe afspraak is afspraak;
  • We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad en de samenleving;

We hebben met regelmaat een benen-op-tafeloverleg tussen raad en college.