Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Noordelijk deel van Opbroek (Noord) ook in ontwikkeling

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 juni 2022
Van links naar rechts: Albert ten Brinke, Erik Wessels en Arjen Pastink.

“Op Rijssen-Holten kun je bouwen”

Het Opbroek is een nieuwe woonwijk van Rijssen. Het Opbroek grenst aan Landgoed Oosterhof, dit landgoed heeft een belangrijke recreatieve functie. De oostzijde van het gebied kenmerkt zich door een kampen- en hoevenlandschap. De Noordzijde is gelegen aan het open beekdallandschap waar de Regge doorheen slingert. Met een gunstige ligging nabij diverse uitvalswegen o.a. de N347 en A1 en het centrum van Rijssen maken wonen in het Opbroek zeer aangenaam. Voor de ontwikkeling van Opbroek Noord (noordelijk deel) zijn nu sluitende afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaars (Ten Brinke, Ter Steege en Ballast en Slagman) en de gemeente Rijssen-Holten. Ten Brinke is de coördinerende ontwikkelaar van het gebied Opbroek Noord.

Het plangebied Opbroek Noord ligt ten noorden van de Groteboersdijk en ten zuiden van de Witmoesdijk, oostelijk begrensd door de Wethouder H.H. Korteboslaan en westelijk begrensd door de Cattelaar. Het gebied wordt ontwikkeld volgens het principe van ‘zelfrealisatie’. Dit betekent dat Ten Brinke het hele gebied ontwikkelt en aanlegt. Nadat het gebied klaar is, wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente.

Op vrijdag 3 juni 2022 zijn de overeenkomsten ondertekend door Arjen Pastink van Ten Brinke en wethouder Erik Wessels. Wethouder Erik Wessels: “We hebben ons best gedaan om er samen een gevarieerd programma van te maken dat voorziet in de lokale behoefte. De vraag is groot en met het aanbod kunnen we daarin voorzien”. Arjen Pastink van Ten Brinke: “Op Rijssen-Holten kun je bouwen, we zijn blij dat we samen met de andere ontwikkelaars vorm en inhoud geven aan de woonbehoefte van woningzoekenden”.

Aanbod van dit gebied

Het programma bestaat uit 86 woningen en wordt in de volgende categorieën aangeboden:

  • 7 vrijstaande woningen, waarvan 6 kavels bestemd voor een vrijstaande woning via particulier opdrachtgeverschap;
  • 48 twee onder een kap woningen;
  • 31 rijwoningen, waarvan 4 met garage.*

*Van de 31 rijwoningen worden 5 woningen in de sociale koop laag aangeboden (maximaal € 230.000,- VON) en 7 woningen sociaal hoog (maximaal € 260.000,- VON).

Loting

De gemeente draagt zorg voor de loting van de sociale koop. De uitgifte van de kavels van het particulier opdrachtgeverschap vindt plaats via de ontwikkelaar(s). De ontwikkeling gebeurt in fases, waarbij een voorlopige planning is gemaakt. Het bouwrijp maken gaat na de bouwvak vakantie van start. De verkoop is waarschijnlijk halverwege het jaar 2022 en de daadwerkelijke start van de bouw is eind van dit jaar.