Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 maart 2022

Op dit moment werkt de gemeente Rijssen-Holten samen met diverse organisaties om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te regelen. Landelijk, regionaal en lokaal staan we voor een onbekende opgave, omdat we niet weten hoe groot de vluchtelingenstroom naar onze gemeente is.

Medeleven en sympathie

Wat we wel weten is dat de situatie in Oekraïne ons allemaal diep raakt en dat er iedere dag nog heel veel onzeker en onduidelijk is. Burgemeester Arco Hofland verwoordde dit eerder al in zijn toelichting aan de gemeenteraad: “De schrijnende beelden en nieuwsberichten die dagelijks tot ons komen, houden ons sterk bezig. Naast medeleven en sympathie, is er in Rijssen-Holten een grote bereidheid om hulp te bieden op allerlei manieren. De hulp van onze inwoners op allerlei vlakken, van goederen tot en met mogelijke opvangplekken, is hartverwarmend.” 

Opvang korte termijn

Het Rijk heeft de Twentse gemeenten begin maart de opdracht gegeven om op korte termijn 1000 opvangplekken beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen en daarnaast plannen voor te bereiden voor de opvang van nogmaals 1000 vluchtelingen. Deze eerste opdracht is behaald en ook de tweede acht de Regio haalbaar. Rijssen-Holten heeft hierin aangegeven momenteel voor 125 vluchtelingen plekken beschikbaar te hebben. Dit bestaat uit opvang bij kampeerboerderijen of in recreatiewoningen, in woningen van de woningbouwcorporaties en opvang bij particulieren.

Daarnaast bereiden we ook crisisnoodopvang in sporthal De Stroekeld voor in het geval de Veiligheidsregio onze gemeente vraagt om crisisnoodopvang te verzorgen. Het kan betekenen dat we de sporthal binnen een dag moeten inrichten om te dienen als noodopvang, voor een kortdurende periode. Op dit moment is dit nog niet nodig. Mocht dit komende tijd toch nodig zijn, communiceren we uiteraard nauw met betrokkenen en omwonenden.

Opvang middellange en lange termijn

Gemeenten zijn voor de middellange termijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen.

Hierbij wordt gekeken naar locaties die voor langere duur ingericht kunnen worden, om (veelvuldig) verhuizen en een ingewikkeld logistiek proces van vluchtelingen te voorkomen.

Particuliere opvang

Inwoners die van plan zijn om vluchtelingen op te vangen of dat al doen worden gevraagd dit te melden. Op dit moment is nog onduidelijk wie de matching tussen particulier aanbod en vraag gaat coördineren. Daarom vragen we inwoners zich zowel te melden bij de landelijke organisatie Takecarebnb alsook een gemeentelijk formulier in te vullen. Beide formulieren vindt u op www.rijssen-holten.nl/vluchtelingen-opvangen.

Oproep tot registratie

Het Rijk heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen zich kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Formeel hoeft dat niet omdat Oekraïners in de Europese Unie vrij mogen reizen, maar door zich te registreren kan er betere ondersteuning worden geboden. De gemeente werkt aan een overzicht van de opvang bij particulieren in Rijssen-Holten. Bent u of kent u iemand in onze gemeente die onderdak biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan vragen wij u vriendelijk om de vluchtelingen te laten inschrijven in het BRP. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de balie Burgerzaken via (0548) 854 835 voor het maken van een afspraak.

Maatschappelijke uitdagingen

Naast het huisvestingsvraagstuk weten we ook dat er veel op ons af gaat komen als het gaat over zorg, onderwijs, werk en inkomen. Op dit moment zijn we volop in gesprek met verschillende partners zoals ViaVie Welzijn, onderwijspartners, diaconaal netwerk, huisartsen en andere organisaties om te bespreken welke uitdagingen op ons afkomen en hoe we daarin samen optrekken. De VNG is intensief met het Rijk in gesprek om generieke afspraken te maken over registratie, zorg, onderwijs, uitkeringen etc. en over de financiële vergoedingen.

ViaVie Welzijn is actief op zoek naar vrijwilligers

ViaVie Welzijn biedt regulier vluchtelingenwerk voor de gemeente Rijssen-Holten en gaat ook de sociaal-maatschappelijke ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen organiseren. Komende tijd brengen ze samen met maatschappelijke partners de verschillende initiatieven in kaart. Inwoners die vrijwilliger willen zijn, worden opgeroepen zich te melden via de website van ViaVie Welzijn. Daarnaast is ViaVie Welzijn ook dringend op zoek naar inwoners die Nederlands en Oekraïens spreken.

Elke dag meer duidelijkheid

Het is een periode waarin nog veel onduidelijkheid is en elk uur nieuwe informatie tot ons komt. De gemeente krijgt regelmatig vragen van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties die willen helpen. We vragen iedereen die wil helpen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande initiatieven, zodat we onze krachten optimaal kunnen bundelen. Om alle vragen de komende periode in goede banen te leiden is er een gemeentelijk informatiepunt ingericht. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijssen-holten.nl/oekraine. Hier vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.