Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sanering asbest aan Maatgravenweg in Rijssen

21 november 2022

Op 24 november start aannemer Langezaal met de sanering van het perceel aan de Maatgravenweg 1b in Rijssen. Uit bodemonderzoek is gebleken dat op een bepaalde plek op het perceel asbesthoudend materiaal in de bodem zit. De werkzaamheden duren waarschijnlijk 1 week.

De grond van een deel van het perceel wordt afgegraven en afgevoerd. Daarna wordt de plek weer aangevuld met schone grond. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de veiligheidseisen en protocollen en vormen daardoor geen gevaar of risico voor de volksgezondheid.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS: