Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie jeugdleden en stimulering vrijetijdsbesteding

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 februari 2023

Instellingen, organisaties en stichtingen kunnen elk jaar subsidie aanvragen. De verdeling van de subsidie hangt af van het aantal aanvragen. Daarom moet u als instelling of organisatie de subsidie voor een vaste datum aanvragen. Tot 1 april kunt u de jeugdledensubsidie of subsidie stimulering vrijetijdsbesteding aanvragen. Aanvragen die na 1 april binnenkomen behandelen wij niet.

Jeugdledensubsidie 2023

De jeugdledensubsidie is voor instellingen die activiteiten of vrijetijdsbesteding organiseren voor jongeren tot en met 17 jaar. Instellingen met een (semi-)commercieel belang krijgen geen subsidie.

Subsidie stimulering vrijetijdsbesteding 2023

De subsidie stimulering vrijetijdsbesteding is voor organisaties en stichtingen die mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap helpen om in hun vrije tijd deel te nemen aan sport- en sociaal-culturele activiteiten. De subsidie is bedoeld voor inwoners uit Rijssen-Holten. Organisaties die buiten Rijssen-Holten activiteiten organiseren voor inwoners binnen de doelgroep kunnen de subsidie ook aanvragen.

Meer informatie

Op de pagina’s Jeugdledensubsidie en Subsidie stimulering vrijetijdsbesteding vindt u de voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Truus Hulsman via (0548) 85 44 11, of Chantal Huisman via (0548) 85 44 26.