Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitkomst vragenlijst Wijk van de Toekomst

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 juli 2022

In de maanden maart en april hebben inwoners uit de wijk Plan Zuid en uit een deel van De Delle
een vragenlijst ingevuld over hun leefomgeving. Ruim 40 procent van de inwoners uit de wijken
heeft meegewerkt aan het onderzoek. De inwoners uit deze wijken hebben de vragenlijst ontvangen
omdat hun wijk is aangewezen als Wijk van de Toekomst

Resultaten

Verschillende onderwerpen zoals veiligheid, eenzaamheid en duurzaam wonen zijn aan bod gekomen
in de vragenlijst. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 35,7 procent van de koopwoningen in de wijk
zonnepanelen op het heeft dak liggen. Van deze groep inwoners is 64,4 procent zeer tevreden en 33,7
procent is tevreden. De daken van de huurwoningen zijn bijna voor de helft voorzien van zonnepanelen.
Inwoners kregen ook verschillende stellingen over hun buurt voorgelegd. Hieruit is naar voren gekomen dat het grootste gedeelte van de inwoners regelmatig een praatje maakt met de buren en zich thuis voelt in de wijk. Alle resultaten van de vragenlijst zijn te vinden op www.rijssen-holten.nl/wijkvandetoekomst.

Wijk van de Toekomst

In de Wijk van de Toekomst gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om de leefomgeving
mooier, veiliger en beter te maken. Door middel van verschillende werkgroepen en een klankbordgroep wordt er een plan gemaakt om deze doelen te behalen.